De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 11 oktober 2013 is het Sutu Court geopend in de Zwolse wijk Diezerpoort. Het Sutu Court is een multifunctioneel sportveld dat bestaat uit een interactieve Sutu muur en een sportveld omringd door hekwerk. De Sutu muur is een interactieve muur waarop verschillende spellen gespeeld kunnen worden. De spellen op de Sutu muur zijn toegankelijk voor iedereen en kunnen makkelijk gespeeld worden met slechts één druk op de knop. Na de druk op deze knop legt de Sutu muur het spel uit en kan men met het spel aan de slag.

Het Sutu Court is gerealiseerd in de context van het programma ‘Zwolle Gezonde Stad’. Zwolle Gezonde stad werkt volgens de landelijke aanpak ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG), waarin gemeenten en andere partijen zich inspannen om voldoende beweging in combinatie met gezond eten voor jongeren en kinderen zowel gemakkelijk als aantrekkelijk te maken. In Nederland zijn reeds meerdere Sutu muren geplaatst, maar bij geen van deze Sutu muren is eerder een gebruik- en waarderingsonderzoek uitgevoerd. Ook in Zwolle ontbrak het inzicht in het gebruik en/of de waardering van het Sutu Court, terwijl dit nuttige informatie zou kunnen opleveren om het bestaande Sutu Court te verbeteren. Daarom luidde de centrale onderzoeksvraag voor het gebruik- en waarderingsonderzoek als volgt: ‘Door wie, hoe en hoe vaak wordt het Sutu Court in Diezerpoort gebruikt en hoe wordt deze plek gewaardeerd door de gebruikers en belanghebbenden binnen twee maanden na de officiële opening?’

Na het opstellen van deze onderzoeksvraag is de onderzoeksgroep aan de slag gegaan met literatuuronderzoeken naar interactieve sport- en beweegtoestellen voor de buitenruimte en methoden voor gebruik- en waarderingsonderzoek. Op basis van deze twee literatuuronderzoeken en de geformuleerde (sub-)doelstellingen werden drie meetinstrumenten opgesteld, namelijk de volgende:

 Meetinstrument 1: Gebruik
 Meetinstrument 2: Waardering door de gebruikers
 Meetinstrument 3: Waardering door de overige belanghebbenden

Tevens werd voor ieder meetinstrument de onderzoekspopulatie vastgesteld. Vervolgens zijn de meetinstrumenten uitgevoerd in de periode van 30 oktober tot en met 17 december 2013 en geanalyseerd.
Uit de analyse van informatie verkregen met meetinstrument 1 is gebleken dat het Sutu Court relatief veel gebruikt wordt in of rond het weekend (zaterdag, zondag en vrijdag). In het gebruik zijn een aantal patronen en overeenkomsten te zien. Zo is er ten eerste weinig interactie tussen de gebruikers die gelijktijdig op het Sutu Court aanwezig zijn maar hier niet samen naar toe zijn gekomen. Wanneer de verschillende groepen gebruikers wél samen spelen, gebruiken ze voornamelijk de Sutu muur. Ten tweede heeft een groot deel van de gebruikers te weinig speelruimte als er veel gebruikers op het Sutu Court aanwezig zijn. Gevolg hiervan is dat voornamelijk de wat jongere kinderen eerder van het Sutu Court vertrekken. Grote groepen gebruikers maken vaker gebruik van het gehele veld voor een partijtje voetbal en/of basketbal. Tot slot is duidelijk geworden dat de Sutu muur vaak niet serieus wordt gebruikt, men speelt vals door handen en voeten te gebruiken en vaak worden de spellen niet helemaal afgemaakt. Het meest populaire spel op de Sutu muur is het spel SpeedSutu.

Uit de analyse van de informatie verkregen met meetinstrument 2 is gebleken dat de gebruikers van het Sutu Court het Sutu Court positief waarderen. Zo geven ze een gemiddeld cijfer van 9,2 aan de Sutu muur en een 9,0 aan het Sutu Court in zijn geheel. Ondanks dat de gebruikers zeer positief zijn noemen ze wel een aantal kritische verbeterpunten. De meest genoemde verbeterpunten betreffen het hekwerk wat hoger moet, het zand op het kunstgras dat tijdens het gebruik in de ogen komt en de baskets die boven de doelen hangen.

Uit de analyse van de informatie verkregen met meetinstrument 3 is gebleken dat ook alle overige belanghebbenden positief zijn over het Sutu Court, maar lagere gemiddelde cijfers geven dan de gebruikers. Zo geven ze een gemiddeld cijfer van 8,0 aan de Sutu muur en een 8,1 aan het Sutu Court. Ook de overige belanghebbenden noemen een aantal kanttekeningen die voornamelijk betrekking hebben op het hekwerk, de omgeving (ligging en inrichting), de informatieverstrekking (informatieborden bij het Sutu Court) en de promotie. Ondanks deze kanttekeningen geven een groot aantal respondenten aan dat ze vinden dat het Sutu Court goed aansluit op de behoeften van de kinderen en jongeren.

Tot slot is op basis van de resultaten van de drie meetinstrumenten de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Zo wordt het Sutu Court voornamelijk, doch niet uitsluitend, gebruikt door jongens uit het basisonderwijs. Het antwoord op de vraag hoe het Sutu Court gebruikt wordt, is sterk afhankelijk van het aantal gebruikers dat op een bepaald moment op het Sutu Court aanwezig is. Als er op een bepaald moment een grote groep gebruikers aanwezig is, worden voornamelijk partijtjes gespeeld waarbij het hele Court wordt gebruikt. Bij kleinere groepen gebruikers is het gebruik heel afwisselend en divers. Wanneer het Sutu Court door één individu gebruikt wordt, maakt hij of zij voornamelijk gebruik van de Sutu muur. De meeste gebruikers geven aan één keer per week gebruik te maken van het Sutu Court en minimaal een half uur tot zelfs twee uur of langer te blijven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatDe gezonde stad
Datum2014-02-28
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk