De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Crisis of een succesvolle transitie?

op weg naar een succesvolle transitie van thuis naar het verpleeghuis
Genomineerd voor Windesheims Beste 2016

Rechten:

Crisis of een succesvolle transitie?

op weg naar een succesvolle transitie van thuis naar het verpleeghuis
Genomineerd voor Windesheims Beste 2016

Rechten:

Samenvatting

De transitie van thuis naar een verpleeghuis is een keerpunt in de levensloop van ouderen die diep kan ingrijpen in de levens van deze ouderen. De onzekerheid van een komende verhuizing kan veel stress veroorzaken en kwetsbaar maken. Uit onderzoek is gebleken dat deze onzekerheid verbonden is met een gebrek aan informatie en kennis over de aard van de verpleeghuizen. Verder blijkt uit onderzoek dat ouderen eerder en meer betrokken willen worden bij de transitie van thuis naar een verpleeghuis. Ook professionals in dienst van Woonzorg Flevoland herkennen problemen tijdens transities en geven aan dat er bij de meerderheid van de nieuwe bewoners sprake is van matige tot ernstige aanpassingsproblemen.
Doel van dit onderzoek
Woonzorg Flevoland biedt momenteel geen begeleiding aan de ouderen die op de wachtlijst staan voor opname in één van de verpleeghuizen. Hier wil Woonzorg Flevoland verandering in brengen en daarom beoogt dit praktijkgerichte onderzoek een beschrijving te geven van de behoeften die ouderen hebben ten aanzien van de nieuw in te voeren wachtlijstbegeleiding.

The transition from home to a nursing home is a turning point that can have an enormous impact on the daily life of an elderly client. The uncertainty of the coming move can be quite stressful and makes a client, in a certain sense, vulnerable. Research has shown that this uncertainty is associated with a lack of information and knowledge about the nature of nursing homes. Furthermore, research shows that elderly want to be more involved during the transition process from living at home to living in a nursing home. Professionals employed by Woonzorg Flevoland have also recognized problems during transitions and indicated that the majority of the new residents are suffering from moderate to severe adjustment problems.
The aim of this study
Woonzorg Flevoland currently doesn’t offer guidance to the elderly who are on the waiting list for inclusion in one of the nursing homes. Woonzorg Flevoland wants to change this, however, and this practice-oriented research aims to describe the needs of elderly regarding the new waiting list guidance.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingToegepaste Gerontologie
PartnersChristelijk Hogeschool Windesheim
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk