De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Lichaamsbeleving bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel eneen licht verstandelijke beperking met sterke gedragsproblemen'

'Lichaamsbeleving bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel eneen licht verstandelijke beperking met sterke gedragsproblemen'

Samenvatting

In dit onderzoek is de lichaamsbeleving van negen cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in een klinische setting voor licht verstandelijk beperkte mensen met sterke gedragsproblemen onderzocht. Doel was het lichaamsbewustzijn in kaart te brengen en daarnaast te onderzoeken of lichaamsbewustzijn verband houdt met lichaamsattitude en lichaamswaardering. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het lichaamsbewustzijn van mensen met NAH lager is in vergelijking met gezonde mensen. Het lichaamsbewustzijn van mensen met NAH vertoont geen duidelijke samenhang met lichaamsattitude en lichaamswaardering. Opvallend zijn de hoge mate van zelfacceptatie en tevredenheid over het eigen lichaam.
Psychomotorisch therapeuten worden aanbevolen zich in de behandeling van mensen met NAH te richten op het vergroten van lichaamsbewustzijn en daarbij in acht te nemen dat lichaamsattitude en lichaamswaardering niet zonder meer betrekking hebben op lichaamsbewustzijn. Geadviseerd wordt in de behandeling van mensen met NAH te allen tijde rekening te houden met zowel neurologische, neuropsychologische als psychologische factoren. Uitgebreider onderzoek met meer proefpersonen is nodig om met meer zekerheid uitspraken te doen over lichaamsbeleving van mensen met NAH.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk