De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waardevast wonen

onderzoek naar wonen in een aandachtswijk vanuit de waarden van Urban Expression

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waardevast wonen

onderzoek naar wonen in een aandachtswijk vanuit de waarden van Urban Expression

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heb ik uitgevoerd bij het team K. Dit team woont in een aandachtswijk waar weinig of geen kerkelijke presentie is met als doel een christelijke gemeenschap te vormen. Het team is aangesloten bij Urban Expression, een zendingsorganisatie, die vanuit de waarden 'creativiteit, nederigheid en relaties' het gemeentestichtende team wil bijstaan. Onderzocht is hoe het wonen in een aandachtswijk door team K gestalte krijgt vanuit de waarden van Urban Expression.
De onderzoeksvraag is in een theoretisch kader gezet, begrippen werden verduidelijkt en er is gekeken hoe er in de literatuur over gemeenschapsvorming wordt gedacht. De data om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn verzameld door participerende observatie en interviews. Duidelijk werd dat het wonen vorm krijgt als gemeenschap. De teamleden vormen een gemeenschap, die samen bidt, deelt en eet. Deze gemeenschap maakt deel uit de wijkgemeenschap. De band tussen de teamleden en de verbondenheid met de wijkbewoners helpen de geloofsgemeenschap vorm te geven: een kerk voor en door de wijk. De waarden 'relaties, creativiteit en nederigheid' zijn hierbij van belang.
Vanuit de waarden wil het team zich verbinden met de wijkbewoners en kerkelijke praktijken ontwikkelen die passen bij de lokale cultuur. De waarde 'creativiteit' krijgt vorm in de wijze waarop het team het leven met Jezus in de wijk voorleeft en doorgeeft in de hoop dat wijkbewoners dit leven overnemen. De waarde 'relaties' krijgt inhoud in de contacten die worden gelegd, in de vriendschappen die zich ontwikkelen en in de relaties die worden opgebouwd. Het team woont sober in kleine huizen en deelt met de wijkbewoners. Zo krijgt de waarde nederigheid gestalte.
Bepaalde aspecten van de waarden werden door het team niet goed herkend. Zo werd door de respondenten de relatie met andere gemeenschappen en kerken nauwelijks genoemd. Verder bleek uit het onderzoek dat het aangeven van grenzen tussen privé en werk een spanningsveld is. Op basis van deze uitkomsten heb ik de aanbeveling gedaan om hier aandacht aan te besteden.
Als titel van deze scriptie heb ik gekozen: 'Waardevast wonen'. Deze titel geeft aan dat de waarden van Urban Expression gestalte geven aan het wonen door team K in de aandachtswijk K. 'Waardevast wonen' maakt wonen waardevol.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk