De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(Bos)lust naar 't Alteveer

de schoolverlaterstrek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(Bos)lust naar 't Alteveer

de schoolverlaterstrek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aan het einde van de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening is het de bedoeling een onderzoeksproject te doen, waarin naar voren komt wat er gedurende de opleiding is geleerd en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en kwaliteit van een in-stelling. In opdracht van de coördinator bij Baalderborg Groep, Geke Kloosterhof, en in opdracht van Christelijk Hogeschool Windesheim, hebben wij in het kader van ons af-studeren een onderzoek gedaan bij Arbeidscentrum 't Alteveer in Ommen.

Bij dit arbeidscentrum is er onduidelijkheid over het ontbreken van aanmelding van schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs in Ommen. Vanaf 2009 zijn er geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Doordat er wel cliënten vertrekken vanuit dit arbeidscentrum en er daardoor (nog meer) plaatsen beschikbaar zijn, is er dus wel ruimte voor nieuwe cliënten.
Door ons te verdiepen in de overwegingen van cliënten, het onderzoeken van het ver-wijssysteem en de verschillende betrokken instanties kunnen wij de oorzaken in kaart brengen en zullen wij in staat zijn tot het geven van aanbevelingen.

Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag:

Wat is/zijn de oorza(a)k(en) dat er geen nieuwe aanmeldingen plaatsvinden van cliën-ten vanaf 16 jaar vanuit het voortgezet speciaal onderwijs in de regio Ommen bij Baal-derborg Groep, op locatie Arbeidscentrum 't Alteveer in Ommen en wat kan de Baal-derborg Groep er aan doen deze aanmelding opnieuw tot stand te laten komen?

Deze hoofdvraag hebben we beantwoord door eerst antwoord te zoeken op de volgen-de deelvragen:

1. Wat zijn de doorstroommogelijkheden van schoolverlaters vanuit het voortgezet speciaal onderwijs binnen de regio Ommen?
2. Hoe ziet de aanmeldingsprocedure eruit bij de cliëntenservice van Baalderborg Groep, regio Regge, locatie Arbeidscentrum 't Alteveer?
3. Hoe ziet Arbeidscentrum "t Alteveer er momenteel uit qua doelgroep, aanbod en personeelsbezetting?
4. Wat zijn de overwegingen van huidige cliënten om wel of niet voor Arbeidscentrum
't Alteveer te kiezen?

De deelvragen zullen per hoofdstuk worden weergegeven. Het hoofdstuk heeft niet de deelvraag als titel, maar steekwoorden die passend zijn bij de inhoud. Dit houdt in dat de hoofdstukken als volgt ingedeeld zijn:
Doorstroommogelijkheden van schoolverlaters (hoofdstuk 1), Verwijssysteem school-verlater (hoofdstuk 2), Arbeidscentrum 't Alteveer in beeld (hoofdstuk 3), Overwegingen huidige cliënten (hoofdstuk 4). Als laatste volgt hoofdstuk 5, deze bestaat uit conclusies en aanbevelingen.

In de bijlagen zijn documenten te vinden, zoals de vragenlijsten en topiclisten die wij gebruikt hebben en de verantwoordingen van gemaakte keuzes.

Wanneer wij in dit rapport schrijven over de omgeving Ommen, houden wij regio Reg-ge aan. Deze hanteert de Baalderborg Groep ook de locaties binnen de Baalderborg Groep. Ommen valt binnen regio Regge, evenals de plaatsen Nijverdal, Rijssen, Den Ham, Vroomshoop en andere plaatsen binnen dit gebied.
Met schoolverlaters bedoelen wij jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs van de Boslustschool, die 16 tot 20 jaar zijn en toe zijn aan doorstroming naar een vervolg-plek. Met vervolgplek bedoelen wij bijvoorbeeld een zorgboerderij, vrij bedrijf, sociale werkvoorziening, dagactiviteitencentrum of arbeidscentrum.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersBaalderborg Groep, locatie Arbeidscentrum 't Alteveer in Ommen
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk