De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het tutorprofiel

welk tutorprofiel geeft optimale invulling aan het tutorschap op de onderzochte school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het tutorprofiel

welk tutorprofiel geeft optimale invulling aan het tutorschap op de onderzochte school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds het schooljaar 2009/2010 is op de school waar het onderzoek is uitgevoerd[HSP3], het Competentie Gericht Onderwijs (CGO), ingevoerd. Het beoogde doel van het CGO is mensen op te leiden voor de beroepspraktijk, waarbij men niet alleen theoretische kennis heeft opgedaan, maar waarbij ook praktische en sociale vaardigheden zijn geleerd (Klatter, 2009). Dit[HSP4] moet leiden tot een juiste beroepshouding met de daarbij behorende competenties, welke bestaan uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheid. Het accent ligt op leren door te doen en zelfstandig leren. Hierbij is de leerling welke deelneemt aan deze vorm van onderwijs, zelf verantwoordelijk voor zijn leer- en ontwikkelingsproces (Herik & Winkler, 2008). Met de invoering van het CGO kwam er voor docenten een nieuwe functie bij, namelijk die van de tutor. Het doel van de tutor is de leerlingen, welke in het CGO deelnemers worden genoemd, te begeleiden bij hun leer- en ontwikkelingsproces (Cluitmans & Dekkers, 2009; Dekkers & Dijstelbloem, 2005[HSP5]).
In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag welk tutorprofiel optimale invulling geeft aan het tutorschap op de onderzochte school. Hierbij is het profiel vastgesteld op basis van de tutortaken, tutorcompetenties en de tutorkenmerken.
De belangrijkste uitkomsten zijn, dat het stimuleren van samenwerking tussen de deelnemers, niet door de school als taak van de tutor genoemd wordt en ook niet door de tutoren. Echter wel door de deelnemers, die dit dus belangrijk vinden. Verder komt het takenpakket van de school, de deelnemers en de tutoren goed overeen (zie 5.2). De competenties waar de tutor volgens internationale literatuur over dient te beschikken (zie 5.1.2), worden ook genoemd in de documentatie van de school, met uitzondering van het stimuleren van samenwerken en plannen en organiseren. Het competentieprofiel waar de tutor vervolgens over dient te beschikken ziet er als volgt uit: de tutor is competent in communicatie; begeleiden; interpersoonlijk- en pedagogisch competent; leerprocessen (reflecteren, didactisch competent); adviseren; beoordelen; samenwerken en plannen en organiseren[HSP6].
De kenmerken van de tutor zoals die beschreven staan in de internationale literatuur (zie 5.1.3), komen niet voor in de documentatie van de school. Het verdient aanbeveling dit wel te doen.
De kenmerken voor de tutor op deze school zijn dan volgens het onderzoek: De tutor is eerlijk en betrouwbaar; stelt belang in het welzijn van de deelnemers en heeft een vertrouwensband met hen; neemt de deelnemers serieus; is gemakkelijk aanspreekbaar en gaat met respect met de deelnemers om; heeft belangstelling voor de deelnemers als mens, waarbij hij een hoge betrokkenheid toont, voldoende tijd daarvoor neemt en voldoende gezag heeft zodat hij de orde kan handhaven als het moet[HSP7].

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk