De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Drie visies,één behandeling! : Een effectief gebleken therapeutisch milieu voor een detoxbehandeling voor jongeren met comorbiditeit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Drie visies,één behandeling! : Een effectief gebleken therapeutisch milieu voor een detoxbehandeling voor jongeren met comorbiditeit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor GGZ Meerkanten hebben wij onderzoek gedaan naar het meest effectieve therapeutische milieu voor een detoxbehandeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, met uitloopt naar 20 jaar met en mogelijke dubbele diagnose. Belangrijk hierbij is dat het passend is bij de visie van Meerkanten en van het cluster kind- jeugdpsychiatrie. Daarbij geven we een omschrijving van de competenties van de medewerkers. We hebben een kwalitatief onderzoek gedaan waarbij we als vooronderzoek een literatuurstudie hebben uitgevoerd. Hierin hebben we onderzoek gedaan naar een passend therapeutisch milieu. We hebben specifiek gekeken naar de basisfilosofie, de kern van het therapeutische milieu. Deze basisfilosofie is op te delen in drie onderdelen; visie
op de psychopathologie, visie op de behandeling en visie op de benodigde mensen. Na de literatuurstudie hebben we interviews afgenomen bij verschillende jeugdklinieken. De jeugdklinieken waar wij zijn geweest zijn; Iriszorg te Tiel, Parnassia te Den Haag, Dimence te Zwolle en Mondriaan te Herten. Al deze instellingen hebben een detoxbehandeling voor jongeren. De onderzoekspopulatie zijn verschillende therapeutische milieus toegepast op de
doelgroep die straks bij Meerkanten wordt opgenomen. Door middel van coderen hebben we de informatie uit de interviews geanalyseerd en konden we dit linken aan de centrale onderzoeksvraag en de literatuur. We zijn tot de conclusie gekomen dat een supportief
behandelmilieu het meest gehanteerde therapeutisch milieu is voor een detox behandeling voor jongeren met een mogelijke dubbele diagnose. Vanwege het gebrek aan cijfermatige gegevens over het aantal geslaagde behandelingen op de jeugdklinieken hebben wij niet kunnen
concluderen welk therapeutisch milieu het meest effectief is. Vanuit de literatuur kunnen we de psychopathologie begrijpen vanuit het executieve systeem. Hierbij sluit het supportieve milieu
het beste aan. Vanuit de interviews kwam duidelijk naar voren dat structuur, veiligheid, hand-inhand begeleiding, begrenzen en beschikbaarheid belangrijke onderdelen zijn in de behandeling.
We konden deze begrippen linken aan een begrip vanuit de literatuur, het begrip holding.
Holding speelt een centrale rol in het supportieve milieu. Het supportieve milieu is passend bij de visie van Meerkanten en het cluster kind- en jeugdpsychiatrie. Zij werken vanuit het
biopsychosociale model.
Competenties die de medewerkers moeten hebben om het therapeutische milieu in stand te houden zijn onder andere; kunnen hanteren van overdrachtsgevoelens, relativeren, empathie tonen, kunnen werken in een multi-disciplinair team en zich kunnen inleven in de jongeren, dit
komt vanuit de literatuur en de interviews naar voren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersGGZ Meerkanten, Ermelo
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk