De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nee,dat kan klopt, LOESJE : subassertiviteit bij studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nee,dat kan klopt, LOESJE : subassertiviteit bij studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie bestaat uit drie onderdelen, namelijk een casus, een onderzoek over de uitvoering van de module en een onderzoek waarin er verschillende assertiviteitsmodules met elkaar vergeleken worden. In de inleiding is te lezen waarom hiervoor gekozen is en hoe de scriptie hierdoor is ingedeeld.
Het eerste idee was om een module te schrijven voor studenten met subassertiviteitsproblemen. Deze is dan ook geschreven en uitgevoerd binnen het Ambulatorium. Voor de training waren drie aanmeldingen, helaas een kleine groep cliënten maar met drie cliënten kon de groep starten. Vanuit het maken van de module is er verder gegaan door een klein onderzoek uit te voeren en is de module vergeleken met vier andere assertiviteitsmodules. Er is gekeken of de assertiviteitsmodule een meerwaarde heeft in vergelijking met de andere modules die we hebben bekeken en vergeleken. Hierop is de onderzoeksvraag ook gebaseerd.
Naast het vergelijken van de verschillende assertiviteitsmodules is er een casus uit de praktijk beschreven in het verslag. Deze cliënt heet in het verslag cliënt X. Er is ook een klein onderzoek gedaan naar de gedragsveranderingen van de cliënten na het volgen van de assertiviteitsmodule.
In het verslag wordt uitleg gegeven over wat assertiviteit en subassertiviteit inhoud. Hierdoor wordt voorkomen dat er over dit begrip andere opvattingen zijn tijdens het lezen van deze scriptie.
Bij de casus wordt cliënt X beschreven. Er wordt stil gestaan bij de punten waar ze moeite mee heeft en in welke situaties de moeilijkheden voorkomen. Ook wordt er hier vermeld waarom deze cliënt zich voor de assertiviteitstraining heeft opgegeven. Vanuit de beschreven casus, wordt uitleg gegeven over de methode van de verschillende gedeeltes in deze scriptie. Allereerst wordt er over de methode die gebruikt is bij de cliënten en de training uitgelegd. De methodieken en interventies die zijn toegepast omwille van de cliënt worden hier ook bij beschreven.
Ook zijn de methodieken bij de twee onderzoeken uitgewerkt. Voor het onderzoek bij uitvoering van de module wordt bij de methodiek kort beschreven hoe er te werk is gegaan.
Het tweede onderzoek, de vergelijking met vier andere modules is uitgevoerd aan de hand van een kleine vragenlijst met vragen om de vergelijking te vergemakkelijken. Opvallende punten zijn uitgewerkt in de resultaten.
Bij de resultaten staan de uitkomsten van de onderzoeken op papier beschreven zonder dat hier een interpretatie aan is gegeven. Alle drie onderdelen komen in dit hoofdstuk aan de orde.
In de uiteindelijke conclusie komen de resultaten nog een keer naar voren, nu met een verklaring erbij. Er wordt hier een terugblik op de inleiding gegeven en er komt een antwoord op de vraagstelling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk