De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Meten is weten' : Hoe kunnen we een meetinstrument ontwikkelen om het effect van een behandeling binnen de kliniek m.b.t. de zelfstandige zelfzorg van een patiënt in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar te meten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Meten is weten' : Hoe kunnen we een meetinstrument ontwikkelen om het effect van een behandeling binnen de kliniek m.b.t. de zelfstandige zelfzorg van een patiënt in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar te meten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van ons onderzoeksproject is ontstaan door de vraag van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie om een meetinstrument te ontwikkelen m.b.t. zelfstandige zelfzorg. Daar was behoefte aan, zeker in deze tijd, waarin de geleverde zorg met bewijzen ondersteund dient te worden.
Na enig overleg zijn we tot de volgende onderzoeksvraag gekomen:
Hoe kunnen we een meetinstrument ontwikkelen om het effect van een behandeling binnen de kliniek m.b.t. de zelfstandige zelfzorg van een patiënt in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar te meten?
In hoofdstuk 1 worden de onderzoeksvraag en de 10 deelvragen overzichtelijk beschreven
In hoofdstuk 2 wordt de theorie over meten en meetinstrumenten uitgewerkt. Ook wordt in dit hoofdstuk de randvoorwaarden voor het goed op kunnen zetten van een meetinstrument beschrijven. Deze randvoorwaarden zijn nodig om een goed meetinstrument op te
zetten, hierbij valt te denken aan Evidence Based Practice.
Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de huidige situatie bij Karakter . Tevens is beschreven wat er nog mist en wat wenselijk is. Deze huidige situatie dient als beginsituatie van ons onderzoek en wordt beschreven vanuit onze eigen ervaring tijdens het werken op de groepen. Hierbij richten wij ons uiteraard op de zelfstandige zelfzorg van de kinderen.
Als we de huidige situatie en het theoretische kader duidelijk hebben, spitsen we ons theoretisch toe op de doelgroep waarmee we werken m.b.t. leeftijdgerelateerde, benodigde competenties, evenals
invloed van psychiatrische problematiek en de thuissituatie (hoofdstuk 4-6).
Na al het bovenstaande hebben we duidelijke theoretische kaders voor het opzetten van ons meetinstrument, is de huidige situatie beschreven en hebben we praktische kaders gericht op de doelgroep beschreven. Nu kunnen we gaan beginnen aan het werkelijke opzetten en ontwikkelen van het meetinstrument. Hiervoor willen we eerst navraag doen bij andere psychiatrie instellingen over hoe daar de mate van zelfstandige zelfzorg gemeten wordt (hoofdstuk 7).
Uit voorgaande, de theorie over meetinstrumenten en de wensen van de opdrachtgever, willen we gaan kijken welk soort meetinstrument we gaan ontwikkelen (hoofdstuk 8). We willen kijken naar
welk soort meetinstrument het beste past binnen de eisen/wensen die gesteld zijn en willen hiermee zoveel mogelijk aansluiten op de vraag van de opdrachtgever.
Wanneer duidelijk is welk soort meetinstrument we gaan ontwikkelen zullen we alle opgedane kennis gaan samenvoegen tot een meetinstrument dat aansluit bij waarvoor we het maken (hoofdstuk 9).
In hoofdstuk 10 wordt ons meetinstrument duidelijk beschreven en hoe er mee gewerkt moet worden, zodat het ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaat worden.
In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 11) 'de eindverantwoording' beschrijven we tot welke conclusies wij zijn gekomen, geven wij aanbevelingen naar de opdrachtgever en geven we antwoord op onze
onderzoeksvraag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerKarakter kinder- en jeugdpsychiatrie
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk