De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MEET!

Een onderzoek naar een meetinstrument voor het meten en vastleggen van de patiënttevredenheid over de psychosociale begeleiding van het Medisch Maatschappelijk Werk op de afdeling oncologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MEET!

Een onderzoek naar een meetinstrument voor het meten en vastleggen van de patiënttevredenheid over de psychosociale begeleiding van het Medisch Maatschappelijk Werk op de afdeling oncologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren neemt de aandacht voor psychosociale zorg bij oncologiepatiënten steeds verder toe. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kanker niet alleen een lichamelijk ziekte is, maar ook veel invloed heeft op de mentale gesteldheid van de patiënt. Wanneer er wordt gekeken naar psychische gevolgen van kanker, zijn angst, depressie en onzekerheid in alle fasen van de ziekte aanwezig. Daarnaast kunnen er onder andere problemen zijn in lichaamsgewaarwording, relatie en rouwverwerking. Bij sociale problematiek kan gedacht worden aan problemen in het (steun)netwerk en op werkgebied. Iedere patiënt heeft een andere manier van omgaan met de ziekte.
Voor al deze problemen kan de patiënt bij Ziekenhuis Gelderse Vallei terecht bij het Medisch Maatschappelijk Werk. De problematiek wordt in kaart gebracht en er wordt een begeleidingstraject opgestart. Er zijn veel verschillende manieren hoe de patiënt begeleid kan worden. De psychosociale begeleiding sluit aan bij de behoeften van de patiënt.
De behoeften van de patiënt kunnen ook worden weergegeven aan de hand van wensen en verwachtingen die patiënten hebben bij de psychosociale begeleiding. Voordat de begeleiding begint hebben patiënten vooral de behoefte om hun verhaal kwijt te kunnen en adviezen te ontvangen van de Medisch Maatschappelijk Werker. Hierbij is het feit dat het verhaal vertelt kan worden aan een buitenstaander een belangrijk aspect voor de patiënt. De naasten van de patiënt worden op deze manier minder belast met verhalen over de ziekte en de behandeling van de patiënt.
Een wens die veel patiënten hebben is dat de Medisch Maatschappelijk Werker betrokkenheid laat zien, geïnteresseerd is, goed luistert, steun en rust geeft en kennis heeft van de ziekte en het behandeltraject. Patiënten verwachten dat hun privacy wordt gewaarborgd, ook tijdens gesprekken op de dagbehandeling.
Een andere belangrijke wens en verwachting van patiënten is dat zij aan kunnen geven wanneer er behoefte is aan een gesprek en op het Medisch Maatschappelijk Werk terug kunnen vallen wanneer dit nodig is.

Ondanks de wensen en verwachtingen die patiënten hebben, geven ook veel patiënten aan geen verwachtingen te hebben over de begeleiding en/of over de Medisch Maatschappelijk Werker. “Baat het niet dan schaadt het niet”, zeggen zij. Dit kan invloed hebben op de patiënttevredenheid.
Om de patiënttevredenheid over de psychosociale begeleiding van het Medisch Maatschappelijk werk te meten is er een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst bevat belangrijke aspecten die door patiënten genoemd zijn in de interviews, waardoor het specifiek de tevredenheid meet van oncologiepatiënten.
Het meten en interpreteren van patiënttevredenheid is niet geheel zonder risico. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben. Daarbij is het belangrijk om de doelstellingen die vooraf zijn gesteld aan het patiënttevredenheidsonderzoek, telkens opnieuw te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Het meten, analyseren en vastleggen van patiënttevredenheid is belangrijk. Waar nodig kan de psychosociale begeleiding worden bijgesteld, om aan te blijven sluiten bij de wensen van de patiënt. In de toekomst kan patiënttevredenheid en de kwaliteit van de begeleiding worden gewaarborgd en verantwoord richting derden. ​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
AfstudeerorganisatieZiekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk