De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kracht-last in kaart!

Over het in kaart brengen van draagkracht, draaglast en draagvlak bij ouders van kinderen met epilepsie.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kracht-last in kaart!

Over het in kaart brengen van draagkracht, draaglast en draagvlak bij ouders van kinderen met epilepsie.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

​​​‘Kracht-last in kaart!’ is de titel en slaat terug op het onderwerp van dit onderzoek, namelijk het in kaart brengen van de draagkracht, de draaglast en het draagvlak bij ouders van kinderen met epilepsie in gesprek met de Medisch Maatschappelijk Werker (MMW-er). Ouders kunnen voor begeleiding terecht bij het MMW van SEIN. Vaak brengt de MMW-er draagkracht, draaglast en draagvlak met de ouder in kaart om op die manier de hulpverlening te starten. Maar kan dit ook gedaan worden aan de hand van een specifiek ingericht instrument dat helpt om sneller tot de kern te komen?

Het onderzoek is belicht op micro-, meso- en macroniveau. Er is een literatuurstudie gedaan naar de begrippen draagkracht, draaglast en draagvlak, ook in relatie tot epilepsie. Er is eveneens een literatuurstudie gedaan naar reeds bestaande instrumenten en methodieken waarmee draagkracht, draaglast en draagvlak in kaart gebracht kunnen worden.

Zowel ouders als MMW-ers zijn middels interviews bevraagd over hun visies op het in kaart brengen van draagkracht, draaglast en draagvlak. Hoe wordt dit nu gedaan? Wat is de gewenste manier? Hoe kijken zij tegen het inzetten van een instrument aan en wat zijn hun wensen en ideeën hiervoor?

Op basis van de verzamelde data is een product tot stand gekomen in de vorm van een instrument dat de MMW-er kan helpen de draagkracht, de draaglast en het draagvlak van ouders in kaart te brengen; de ‘Kracht-last kaart’.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnerMedisch maatschappelijk Werk SEIN te Zwolle
Datum2018-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk