De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herkennen van gevoelens

heeft de PMT module "herkennen van gevoelens" een positieve invloed op de lichaamsbeleving van SGLVG cliënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herkennen van gevoelens

heeft de PMT module "herkennen van gevoelens" een positieve invloed op de lichaamsbeleving van SGLVG cliënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is de lichaamsbeleving van vier cliënten met
agressieproblematiek in een klinische setting voor licht verstandelijk beperkte mensen met sterke gedragsproblemen onderzocht. Doel was of de PMT module "herkennen van gevoelens" een positieve invloed heeft op het lichaamsbewustzijn/besef van de cliënten.
Door middel een voor- en nameting te doen met de volgende meetinstrumenten, is er antwoord gekomen op de onderzoeksvraag. De Somatic Awareness Questionnaire (SAQ) (Gijsbers van Wijk & Kolk, 1996), heeft het lichaamsbewustzijn gemeten en de Scale of Body Connection (SBC) (Price & Thompson, 2007), die tevens de mate van het lichaamsbewustzijn meet, verdeeld in 2 subschalen: body awareness en body dissociation. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het lichaamsbewustzijn en body awareness van de experimentele groep in vergelijking met de cliënten van de controle groep, groter is geworden. Onderzoek naar body dissociation is echter gelijk gebleven.
Als PMT-er is het belangrijk rekening te houden met de volgende aspecten , als er gewerkt gaat worden met het vergroten van lichaamsbeleving. Neurofysiologische aspecten (lichaamsschema, lichaamskennis, schatten van lichaamsmaten) en psycho-fenomenologische aspecten (lichaamsbeeld, body awareness en lichaamsattitude).
Uitgebreider onderzoek met meer proefpersonen is nodig om met meer zekerheid uitspraken te doen over lichaamsbeleving van mensen met agressieproblematiek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk