De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Self efficacy -> growing -> effect PMT ?'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Self efficacy -> growing -> effect PMT ?'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze thesis wordt een onderzoek beschreven betreffende een mogelijk effect van
bewegingsgerichte interventies binnen de psychomotorische therapie voor chronische pijnpatiënten
in het poliklinische behandelproces voor volwassen.
Het betreft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In het onderzoek is gebruik gemaakt van
semigestructureerde interviews en de 'Pain Self-Efficacy1 Questionnaire' vragenlijst ( Van der Maas et
al., 2012). Middels deze vragenlijst wordt de revalidant gevraagd naar het vertrouwen in zelf ervaren
competenties, om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven situatie.
Het doel van dit onderzoek; het aantoonbaar maken van het effect van bewegingsgerichte
interventies, is gedeeltelijk behaald. Er is niet specifiek genoeg aantoonbaar gemaakt, dat de
resultaten het gevolg zijn van alléén de PMT en de bewegingsgerichte interventies. Tegelijkertijd
kunnen de effecten niet los gezien worden van de multidisciplinaire behandeling.
Concluderend kan wel gezegd worden dat toename van self-efficacy als effect binnen dit onderzoek,
voornamelijk het resultaat is van de bewegingsgerichte interventies binnen de PMT, in samenhang
met de context van de multidisciplinaire behandeling.
Dit onderzoek vond plaats binnen Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag en het Roessingh te
Enschede. De resultaten zijn alleen te gebruiken voor de onderzochte doelgroep in de specifieke
context van genoemde revalidatiecentra.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersRevalidatie Friesland te Beetsterzwaag; Roessingh te Enschede
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk