De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zo heb ik nog nooit naar een naar Bijbelverhaal gekeken!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zo heb ik nog nooit naar een naar Bijbelverhaal gekeken!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek komt voort uit een les in het eerste jaar van de opleiding theologie GL van
Windesheim. In deze les hebben we kennisgemaakt met het systeemdenken. Toen heb ik al
gedacht aan het uitvoeren van een onderzoek in het vierde jaar van de opleiding, over dit
systeemdenken. Door literatuurstudie ben ik uitgekomen bij een basishulpmiddel vanuit het
systeemdenken, de gedragspatroongrafiek, om te gaan gebruiken in mijn lessen. Dit vroeg
om onderzoek naar het gebruik van de gedragspatroongrafiek in de lessen
Godsdienst/Levensbeschouwing in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Mijn onderzoeksvraag is: kunnen gedragspatroongrafieken uit het systeemdenken
meerwaarde geven of een bijdrage leveren aan de eindkwalificatie van onderstaande
leerlingcompetentie van het vak Godsdienst/Levensbeschouwing in de onderbouw van het
vmbo-tl van het Veluvine College in Nunspeet waar ik les geef.

Deze competentie is:
de hermeneutische competentie

De eindkwalificatie is:
je verwoordt wat levensbeschouwelijke teksten voor jezelf betekenen.

Gebleken is dat gedragspatroongrafieken kunnen helpen bij het verwoorden van wat
levensbeschouwelijke teksten voor de leerlingen zelf betekenen. Dit antwoord komt voort
uit literatuurstudie en het praktijkonderzoek. Beide onderdelen heb ik voor dit onderzoek
aan elkaar gekoppeld. Door het werken met gedragspatroongrafieken werden de leerlingen
gedwongen na te denken over de emoties die voorkomen in het verhaal en die te verbinden
met de emoties in hun eigen leven. Tijdens de les waarin werd gewerkt met
gedragspatroongrafieken werd geconstateerd dat er ook een betekenisvolle samenhang is
met de huidige tijd. Dit hebben de leerlingen vervolgens aan elkaar verwoord. De leerlingen
hebben gekeken naar de emotie in een Bijbelverhaal om het te vertalen naar en te
vergelijken (spiegelen) met de emoties van henzelf in de huidige tijd. Daarna hebben de
leerlingen gesprekken met elkaar gevoerd aan de hand van de gedragspatroongrafieken om
te zien wat de Bijbeltekst voor henzelf kan betekenen.

Dit onderzoek is van waarde voor elke docent Godsdienst/Levensbeschouwing. Het is goed
om meer aandacht te geven aan het stimuleren van de hermeneutische competentie voor
vmbo-leerlinge van het voortgezet onderwijs. Hier zijn de gedragspatroongrafieken, zoals
blijkt uit dit onderzoek, geschikt voor. Ik zou het erg interessant vinden om te horen of en
hoe docenten de gedragspatroongrafieken ingezet hebben in hun lessen. Ik zou graag met
hen in gesprek gaan om de ervaringen te delen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerVeluvine College in Nunspeet
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk