De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegingsagoog of groepsleider?

een onderzoek dat zich richt op de kennis, attitude en vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van bewegingsactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Bewegingsagoog of groepsleider?

een onderzoek dat zich richt op de kennis, attitude en vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van bewegingsactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is afkomstig van Frion Zwolle, een instelling op het gebied van verstandelijke gehandicapten.
Frion Zwolle vraagt zich af of het geven van bewegingsagogie ook gedaan kan worden door de groepsleiding in het kader van bezuinigingen.
De vraag of er een groepsleider of een bewegingsagoog de bewegingsagogie aan verstandelijk gehandicapten moet aanbieden, staat centraal in dit onderzoek. Het is een onderzoek dat zich heeft gericht op de kennis, attitude en vaardigheden, die nodig zijn voor het professioneel aanbieden van bewegingsactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel voor dit onderzoek was om uit te zoeken welke kennis, attitudes en vaardigheden een begeleider nodig heeft bij het aanbieden van bewegingsagogie aan mensen met een verstandelijke beperking. Door het beantwoorden van verschillende deelvragen, is er antwoord gegeven op deze vraag. Dit is gedaan door middel van deels een literatuuronderzoek en deels een praktijkonderzoek. Er is gewerkt met het interviewen van professionals op de werkvloer en er is in de literatuur tevens gezocht naar de antwoorden op de deelvragen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er een aantal verschillen zijn tussen begeleiders opgeleidt met de opleiding Sociaal Agogisch Werk (SAW), Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH), Sport en Bewegen Bewegingsagogie (S&B-BA) en Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (PMT-BA). De verschillen liggen voornamelijk op het sportgebied. De bewegingsagoog heeft geleerd om bewegingsactiviteiten aan te bieden en deze indien nodig aan te passen. Daarbij weten bewegingsagogen van de opleiding PMT-BA meer over de belastbaarheid van mensen, hebben ze bijvoorbeeld kennis over conditie en hoe het menselijke lichaam functioneert.
Naar aanleiding van deze conclusie zijn een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder:
- De aanbeveling naar Frion Zwolle is om de bewegingsactiviteiten door een bewegingsagoog aan te laten bieden. Hierin maakt het geen verschil wanneer de bewegingsagoog heeft gestudeerd aan het HBO of MBO.
- Wanneer er wordt gekozen voor een groepsleider, moet er worden gekeken of de groepsleider daadwerkelijk genoeg tijd heeft voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de activiteiten.
- Een aanbeveling gericht op het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg (Arensberger, Liefhebber, 2005) is om bewegingsbegeleiding op te nemen in dit competentieprofiel, of om een apart competentieprofiel te maken voor het begeleiden van bewegen aan verstandelijk beperkten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-05-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk