De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat?!Hoe?Zo! : de toepasbaarheid van energizers binnen de psychomotorische therapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wat?!Hoe?Zo! : de toepasbaarheid van energizers binnen de psychomotorische therapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Over energizers is veel uiteenlopende informatie te vinden. Energizers hebben veel verschillende toepassingsmogelijkheden in verschillende contexten, maar over de toepassing binnen de psychomotorische therapie is nog niets geschreven. De doelstellingen van energizers lopen ver uiteen. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn, dat een middelbare schoolklas, na de pauze weer bij les gekregen moet worden. Een ander voorbeeld is, dat een groep zakenlui getraind moet worden in adequate samenwerking. Er is voor een energizer dan ook geen eenduidige definitie te vinden. Sommige energizers lijken op oefeningen die psychomotorische therapeuten gebruiken. Uit eigen ervaring is naar voren gekomen, dat het aanbieden van energizers erg kan passen binnen de psychomotorische therapie, kijkend naar de manier waarop er gewerkt wordt. Toch is uit een kleine enquête, gehouden onder 15 psychomotorische therapeuten, gebleken dat er maar weinig bekend zijn met de term energizers. Niemand hiervan past bewust energizers toe binnen zijn of haar therapie. In de literatuur is ook geen informatie te vinden over het toepassen van energizers binnen de psychomotorische therapie. Daarom wordt er in dit artikel geprobeerd een antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: "Wat voor mogelijkheden heeft een psychomotorisch therapeut in het gebruik en inzetten van energizers in zijn/haar therapie en wat is de functie en eventuele meerwaarde hier van?" Om tot een antwoord te kunnen komen, is er gebruikt gemaakt van verschillende informatiebronnen. Deze bronnen zijn: een literatuur onderzoek, gesprekken met deskundige op het gebied van energizers en op het gebied van psychomotorische therapie, een kleine enquête onder psychomotorische therapeuten en persoonlijke ervaring.
Er wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag door stil te staan bij vier punten. De eerste drie hoofdpunten geven vooral meer verduidelijking over de onderwerpen, energizers en PMT oefeningen. Deze duidelijkheid moet geschept worden, om uiteindelijk toe te werken naar beantwoording van de hoofdvraag. In het laatste hoofdpunt wordt hier echt antwoord op geven.
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het allereerst belangrijk dat het begrip energizers nader wordt toegelicht. Dan volgt er kort een deel over welke belangrijke aspecten er aan de oefeningen binnen de psychomotorische therapie zitten. Vervolgens kan er vergeleken worden wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen een energizer en een oefening binnen de psychomotorische therapie. Dan volgt er een deel over de wijze waarop energizers toegepast kunnen worden. Hierin wordt gekeken naar de functies die energizers kunnen innemen binnen de psychomotorische therapie en hoe deze gebruikt en toegepast kunnen worden. Vervolgens wordt er gesproken over de meerwaarde hiervan. Tot slot volgt de conclusie, discussie en als laatste nog enkele aanbevelingen ten aanzien van de toepassing van energizers binnen de psychomotorische therapie.
Hopelijk zorgt dit artikel er voor dat er meer bekendheid komt over energizers en hoe deze toe te passen zijn binnen de psychomotorische therapie.
Voor het gemak zal er vanaf nu psychomotorische therapie, of psychomotorisch therapeut afgekort worden met PMT of PMT-er. Ook kan er waar er PMT oefening staat, PMT activiteit gelezen worden, om verwarring te voorkomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk