De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van huishoudelijke hulpen in het leven van ouderen : een praktijkgericht onderzoek naar de invulling van het samenspel tussen huishoudelijke hulp en oudere cliënt.

Rechten:

De rol van huishoudelijke hulpen in het leven van ouderen : een praktijkgericht onderzoek naar de invulling van het samenspel tussen huishoudelijke hulp en oudere cliënt.

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Het aandeel ouderen dat zo lang mogelijk thuis wil en moet blijven wonen stijgt. Om dit te realiseren, kunnen mensen die het nodig hebben onder andere aanspraak maken op huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. De stijgende zorgzwaarte van thuiswonende cliënten en de verwachting dat huishoudelijke hulpen de eigen regie van cliënten bevorderen vraagt daarbij om meer expertise van huishoudelijke hulpen. Wat hebben huishoudelijke hulpen nodig om samen met oudere cliënten een schoon en leefbaar huis te realiseren?
Methoden: Er zijn tien participerende observaties afgelegd onder huishoudelijke hulpen, acht semigestructureerde interviews onder cliënten en vijf expertinterviews.
Resultaten & conclusie: De rol van de hulp gaat verder dan schoonmaken: hulpen signaleren, zijn een sociaal contact en bieden een luisterend oor. Er is echter geen duidelijke verwachting over de afbakening van de rol die de hulp inneemt, waardoor er een grijs gebied ontstaat tussen de persoonlijke en professionele relatie met de cliënt. Hulpen zijn daarnaast niet altijd in staat het juiste aanspreekpunt te vormen voor de vraagstukken van cliënten en worden hierin onvoldoende begeleid. Het uitblijven van contact met collega’s is een gemis voor de hulpen om van elkaar te leren over hoe anderen met bovenstaande knelpunten omgaan.
Advies: Het advies richt zich op het creëren van een gezamenlijke verwachting over de invulling van de rol van de hulp waarin bewustwording centraal staat. Dit uit zich in het aanpassen van de sollicitatieprocedure, het ontwikkelen van flyers voor oudere cliënten en het organiseren van trainingen met een vast aanspreekpunt voor huishoudelijke hulpen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingToegepaste Gerontologie
Datum2019-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk