De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar de stilte

een onderzoek naar het verschil tussen de formele en informele identiteit van de retraite op de Hezenberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op zoek naar de stilte

een onderzoek naar het verschil tussen de formele en informele identiteit van de retraite op de Hezenberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat ik heb mogen uitvoeren op de Hezenberg over de retraite die daar aangeboden wordt. Tijdens het schooljaar van 2012-2013 liep ik stage op de Hezenberg, een pastoraal centrum in Hattem. Voor de medewerkers aldaar, maar ook voor mijn afstuderen aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, heb ik deze scriptie gemaakt. Het gaat over het (mogelijke) verschil tussen de formele en informele identiteit van de retraite op de Hezenberg. Deze vraag kwam tijdens mijn stage op tafel te liggen. De Hezenberg is een pastoraal centrum en maakt de laatste paar jaren een groei door waardoor de lijnen wat langer worden en het gevaar op de loer ligt dat de oorspronkelijke missie en visie verwatert. Dat maakt dit onderzoek zowel interessant en spannend als relevant voor de praktijksituatie.
De hoofdvraag is: wat is het verschil tussen de formele en informele identiteit van de retraite op de Hezenberg?
De deelvragen zijn:
- Wat is de Hezenberg voor centrum?
o Geschiedenis, geestelijke bronnen, inspiratie, wat biedt men aan?
o Waar komt het idee voor een apart retraitecentrum vandaan?
- Wat zegt de Hezenberg over de identiteit van de retraite op de Hezenberg (formeel)
o Wat verstaat de Hezenberg onder retraite?
o Hoe zijn de retraites op de Hezenberg georganiseerd?
- Wat zeggen medewerkers/vrijwilligers over de identiteit van de retraite op de Hezenberg (informeel)
o Hoe ervaren medewerkers wat de Hezenberg aanbiedt als retraite?
o Tegen welke problemen loopt de Hezenberg aan m.b.t. retraite activiteiten?
- Wat is het verschil tussen de formele en informele identiteit?
Door een literatuurstudie, die aan het empirisch onderzoek voorafgaat, geef ik een kader voor de begrippen 'identiteit' en 'retraite'. Uit die studie komen de begrippen of labels voort die ik in de rest van het onderzoek heb gebruikt om de bewoording te achterhalen van de formele en informele identiteit van de retraite op de Hezenberg. Onder formele identiteit versta ik: alles wat er over de retraite op de Hezenberg op papier staat, inclusief de geschiedenis waaruit de retraite is voortgekomen. Dus ook de geschiedenis van de Hezenberg zelf. De informele identiteit heb ik achterhaald door vier medewerkers (professionele en vrijwillige krachten) van de Hezenberg te interviewen. Zowel de formele als de informele identiteit zet ik aan de hand van de eerder opgestelde labels naast elkaar zetten om zo tot antwoorden te komen van hoofd- en deelvragen. Uit die antwoorden komen een aantal conclusies en aanbevelingen.
Op deze manier heb ik meer duidelijkheid kunnen geven over de identiteit van de retraite op de Hezenberg, in de hoop dat vrijwilligers en medewerkers duidelijker voor ogen hebben waaraan ze zich conformeren. Maar ook om het gesprek onder de medewerkers over dat wat hen beweegt een nieuwe input te geven. Momenteel is daarover geen gesprek, heerst rond dat gesprek een stilte. Die stilte heb ik woorden proberen te geven. Ook worden er wel eens nieuwe ideeën bedacht en uitgevoerd door kleine groepen medewerkers terwijl deze nog niet gedragen worden door het gehele team. Dat zorgt, bij de uitvoering van die plannen, voor minder draagvlak. Het is goed voor een organisatie die aan het groeien is en onderhevig is aan interne veranderingen om eens stil te staan bij dat waar het allemaal ooit mee begonnen is. Niet om terug te gaan naar die bronnen, dat hoeft niet, maar om te weten waar de organisatie vandaan gekomen is. Om te beseffen waardoor veranderingen doorgevoerd zijn of juist niet; om zich te bezinnen op motieven in heden en verleden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersDe Hezenberg te Hattem
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk