De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wiskunde: een noodzakelijk kwaad?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wiskunde: een noodzakelijk kwaad?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veel leerlingen, die problemen ondervinden bij het vak wiskunde, zijn vaak ook zeer angstig voor wiskunde. De samenhang tussen beide problemen zal in dit onderzoek naar voren komen en daarnaast dient dit verslag een bijdrage te leveren aan de diagnostiek en het opzetten van adequate begeleiding van faalangst en leerproblemen bij het vak wiskunde op de school RSG Tromp Meesters. Het onderzoek is uitgevoerd onder vwo-leerlingen, voor hen is wiskunde een verplicht examenvak.
Gedachten spelen een cruciale rol bij faalangst, om deze reden is in het onderzoek gevraagd naar de perceptie van de leerling aan de hand van vragenlijsten. Andere methoden van onderzoek waren literatuurstudie, semi gestructureerd interview aan faalangstreductiebegeleiders en een vragenlijst die is afgenomen bij drie wiskundedocenten.
Uit de resultaten van het onderzoek komen twee opvallende zaken naar voren die een succesvolle schoolloopbaan in de weg kunnen staan. Aan de ene kant de wijze waarop het vak wordt onderwezen en aan de andere kant de statische overtuiging van de leerling. De statische overtuiging van leerlingen voor het vak wiskunde ondersteunt de theorie dat weinig zelfvertrouwen of zelfs passieve faalangst leidt tot uitval bij het vak wiskunde.
Op basis van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen gedaan aan de rekenspecialist:
 Op zoek gaan naar instrumenten die bijdragen aan de diagnostiek en het ontwikkelen van formulieren en checklist om adequate begeleiding te waarborgen.
 Leerlingen helpen zich bewust te worden dat kwaliteiten en vaardigheden niet vaststaan.
 Leerlingen voorzien van opbouwende feedback om zo de metacognitieve vaardigheden te versterken.
 Binnen de vakgroep wiskunde duidelijke gezamenlijke afspraken maken ten aanzien van de begeleiding in de les.
 Ondersteuning bieden aan (allochtone) docenten.
 Waken over de groepsgrootte tijdens de hulples wiskunde.
 Uitbreiden van uren in de drie vwo of tempo lesstof verminderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk