De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Psychomotorische therapie in de symptoomreductie en stabilisatiefase bij cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis : Een kwalitatief onderzoek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Psychomotorische therapie in de symptoomreductie en stabilisatiefase bij cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis : Een kwalitatief onderzoek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de verschillende Top Referente Traumacentra(TRTC) wordt er gewerkt met cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Deze cliënten wordt binnen de TRTC's fasegerichte traumabehandeling aangeboden.
In dit onderzoek staat centraal in hoeverre PMT in de eerste fase van traumabehandeling een onderdeel kan vormen van de behandeling voor deze doelgroep.
Om dit te onderzoeken zijn in de TRTC werkzame PMT-ers, die ervaring hebben met de doelgroep, geïnterviewd. Hen is gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen: Is PMT geïndiceerd dan wel gecontra-indiceerd in de eerste fase van behandeling bij cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis? Op welke manier en in welke gevallen dient PMT in de eerste fase van behandeling te worden aangeboden, wil de PMT bijdragen aan stabilisering en symptoomreductie bij de cliënt met DIS?
De resultaten uit de interviews geven aan dat PMT geïndiceerd lijkt te zijn voor de behandeling van DIS-cliënten in de eerste fase van traumabehandeling. Er worden richtlijnen gegeven voor het verbeteren van de effectiviteit van psychomotorische therapie bij deze doelgroep in de eerste fase van traumabehandeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk