De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Kunnen ze het wel"

onderzoek naar de competenties van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talenten van medewerkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Kunnen ze het wel"

onderzoek naar de competenties van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talenten van medewerkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een organisatie. Hiertoe is het van belang dat de leidinggevenden talent van medewerkers herkennen en benutten. Maar over welke competenties moeten zij zelf beschikken om dit te kunnen doen? In dit onderzoek worden een viertal leidinggevenden gevraagd naar de betekenis en beelden die zij hebben bij duurzame inzetbaarheid, de competenties die nodig zijn om talent te herkennen en te benutten en over de factoren die dit proces bevorderen dan wel belemmeren. Inzetbaarheid blijkt voor drie leidinggevenden voornamelijk instrumenteel belegd en bij te dragen aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen en is formeel geregeld. Eén leidinggevende benadrukt inzetbaarheid vanuit het gedeelde belang tussen leidinggevende en medewerker en geeft aan de arbeidsrelatie voornamelijk informeel georganiseerd te hebben. Hij sluit hiermee aan bij de literatuur waarin gesteld wordt dat duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen leidinggevende en medewerker. Uit de interviews blijkt dat er geen onderscheid is aan te geven in competenties die van belang zijn voor het herkennen van talent en voor het benutten ervan. De vier leidinggevenden geven aan dat zij om hun doel te bereiken een coachende rol aannemen in de interactie met de medewerkers. Eén leidinggevende geeft aan actief te zoeken naar wegen om talent te herkennen en te benutten door afstand te nemen van het operationele proces. Deze leidinggevende bezit ook de competenties creativiteit, leervermogen en omgevingsbewustzijn. Hiermee lijkt de aansluiting gevonden te zijn met de bevindingen uit de literatuurstudie waarin wordt geconcludeerd dat relatie- en omgevingsgerichte leidinggevenden in de arbeidsrelatie een voorname(re) rol spelen in het vergroten van inzetbaarheid en het herkennen en benutten van talent. Tot slot geven alle vier leidinggevenden aan in meer of mindere mate hinder en stimuli uit de omgeving te ervaren. Om tot een overzicht van competenties te komen die leidinggevenden nodig hebben in het herkennen en benutten van talenten van medewerkers is uitgebreid vervolgonderzoek nodig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatSociale innovatie en verscheidenheid
Jaar2014
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk