De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slaan, schoppen, schelden en vechten

Wat is het effect van psychomotorische therapie bij LVG jongeren met agressie problematiek?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Slaan, schoppen, schelden en vechten

Wat is het effect van psychomotorische therapie bij LVG jongeren met agressie problematiek?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeeropdracht is onderzoek verricht naar de vraag of psychomotorische therapie kan bijdragen aan het reduceren van agressief gedrag bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
In het theoretisch kader is een verdeling gemaakt tussen de algemene diagnostiek over de LVG doelgroep met agressie problematiek en het specifieke beleid omtrent dit onderwerp gerelateerd aan 's Heeren Loo en vervolgens naar de beide afdelingen PMT.
De methode is uitgevoerd middels twee vragenlijsten (BDHI-D + SBC), waarbij er een effectmeting is uitgevoerd. In acht sessies is het praktijkonderzoek verricht bij in totaal zes lvg cliënten binnen de locaties Bedum en Apeldoorn van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, te weten: 's Heeren Loo. Er is een voor- en nameting gedaan bij de cliënten.
Dit met als doel om vast te stellen of het vroeg herkennen van lichaamssignalen bijdraagt aan het reduceren van agressief gedrag door de cliënten tijdens het praktijkonderzoek bewust te maken van lichaamssignalen. Gekeken is of ze in een eerder stadium (vroeg signaleren) lichaamssignalen ervaren, herkennen en hier vervolgens ook naar weten te handelen om uiteindelijk het doorschieten naar agressief gedrag bij deze doelgroep te voorkomen.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat alle cliënten een positieve verandering hadden gescoord bij de nameting. De onderzoeksgroep voor dit onderzoek heeft dus een beter lichaamsbesef gescoord bij de SBC test en uit de BDHI-D test kwam naar voren dat hun neiging tot agressief gedrag is afgenomen.
Het onderzoek heeft op korte termijn een positieve verandering bewerkstelligd bij de onderzoeksgroep. Dit wil zeggen dat de vragenlijst in beide gevallen een positief resultaat heeft laten zien. Wel blijft nog de vraag in hoeverre de gedragsproblematiek van de onderzoeksgroep daadwerkelijk is veranderd in de praktijk. Er is namelijk geen onderzoek gedaan op langer termijn naar de veranderingen in het dagelijks leven bij de LVG jongeren met fysieke agressie problematiek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
Partner's Heeren Loo locatie Noord Nederland te Bedum en; locatie Parkbos Schuylenburg te Apeldoorn
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk