De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderwijsbehoeften van kinderen met problemen in het verwerken van auditieve informatie.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderwijsbehoeften van kinderen met problemen in het verwerken van auditieve informatie.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het begrip ‘auditieve verwerkingsproblemen’ is voor veel professionals een onduidelijk begrip. Zowel in de praktijk als in de literatuur blijkt het moeilijk te bepalen of en wanneer een kind hiermee gediagnosticeerd kan worden. De comorbiditeit is hoog.

Echter, veel kinderen hebben problemen in het verwerken van auditieve informatie. Zij hebben kenmerken van de diagnose ´auditieve verwerkingsproblemen´. Leerkrachten en logopedisten komen het dagelijks tegen in de praktijk, de meesten van hen geven aan niet goed te weten hoe hierbij te handelen. Leerkrachten en logopedisten vragen om verduidelijking van het probleem en de onderwijsbehoeften die een kind met dergelijke problematiek nodig heeft. Dit praktijkonderzoek richt zich op deze behoeften. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften kinderen met problemen in het verwerken van auditieve informatie hebben, volgens het kind en de omgeving. Ook is in kaart gebracht wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de omgeving van het kind met problemen in het verwerken van auditieve informatie.

Met behulp van vragenlijsten, observaties en interviews zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften geformuleerd. Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat leerkrachten en logopedisten wel degelijk kennis hebben van hoe zij met deze kinderen om moeten gaan. Uit ervaring hebben zij bepaalde vaardigheden leren toepassen. Veel leerkrachten en logopedisten zijn zich pas door dit onderzoek bewust geworden van hetgeen zij al doen voor deze kinderen. Hierdoor is het begrip ‘auditieve verwerkingsproblemen’ duidelijker geworden voor hen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat de onderwijsbehoeften van deze kinderen zich niet uit in specifieke materialen of leeractiviteiten, maar vooral in het handelen van de leerkracht of logopedist. De instructiebehoefte is het grootst. Leerkrachten en logopedisten dienen hun instructie af te stemmen op de behoefte van deze kinderen. Vervolgonderzoek kan zich richten op experimentonderzoek waarin geëxperimenteerd wordt met verschillende effectieve vormen van instructie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerSBO 't Sterrenbos, Dieren.
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk