De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het begin van onze afstudeeropdracht bestond uit een inventarisatie onderdeel
waarin wij het productieproces bij de Kaap onderzochten en beschreven. Hierin
hebben wij weergegeven hoe verschillende subsecties geassembleerd worden en
welke materialen hiervoor benodigd zijn. Vervolgens hebben wij het samenvoegen
van de verschillende subsecties tot een deelsectie beschreven.
Omdat voor de aanvang van het project ons is verteld dat de grootste problemen in
de productie ontstonden in de aanvoer van halffabrikaten, hebben wij ook de
logistiek in het bedrijf bekeken en in grote lijnen beschreven. Vervolgens hebben wij
alle probleemsituaties die wij zijn tegengekomen beschreven en de voorlopige
conclusies hieruit opgesomd.
Het tweede deel van de opdracht zou in eerste instantie bestaan uit twee
onderdelen namelijk:
• De schepen een eigen identiteit geven: een "Kaapsgezicht"
• De problemen in de productie ondervangen: "Productiestroomlijning"
Het plan voor deze twee opdrachten zag er als volgt uit:
"Kaapsgezicht":
Dit onderdeel van het project bestaat uit een inventarisatie- en uitwerkingsfase.
Allereerst zal moeten worden onderzocht welke onderdelen geschikt zijn voor
standaardisatie tot een Kaaps ontwerp. Hierbij moet niet alleen worden gekeken
naar de technische kant, maar moet ook rekening worden gehouden met de
specifieke regelgeving en gebruikerswensen.
Vervolgens dienen de meest geschikte onderdelen te worden uitgewerkt tot een
standaardontwerp met bijhorende bouwtekeningen.
In deze fase gaat het niet alleen om de esthetische kant van het ontwerp, maar met
name ook om de technische uitvoerbaarheid.
Productiestroomlijning:
Ook dit onderdeel van het project bestaat uit een inventarisatie- en uitwerkingsfase.
Tijdens de inventarisatie gingen wij er vanuit dat er verbeteringen in de aanvoer,
logistiek en productie gevonden moesten worden. Na de inventarisatie is deze
opdracht echter overgegaan in het opzetten voor een plan voor een
voorbewerkinghal op het nabij gelegen opslagterrein.
Uitvoering:
Het onderdeel van het "Kaapsgezicht" is echter afgevallen en daarom hebben wij gezamenlijk de tweede opdracht "Productiestroomlijning" uitgevoerd. (zie pagina 19
voor een verdere uitleg)
Wij hebben een plan opgezet voor het bouwen van een nieuwe voorbewerkinghal
op het huidige opslagterrein. Omdat dit het grootste probleem, de aanvoer van
halffabrikaten op het juiste moment, kan ondervangen.
Voor dit plan hebben wij onderzocht welke machines gewenst waren in deze hal en
aan welke eisen deze moesten voldoen. Vervolgens hebben wij onderzocht waar
deze hal en het opslagterrein aan moesten voldoen om het productieproces bij de
Kaap zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor deze machines en de inrichting van
het gehele terrein hebben wij een terugverdientijd berekend zodat wij een goed
onderbouwd advies konden geven voor de uitvoering van dit project.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingEngineering & Design
PartnerB.V. Scheepswerf De Kaap, Meppel
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk