De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewogen Getuigen in Sneek, hoe moet dat?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bewogen Getuigen in Sneek, hoe moet dat?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan in de Baptisten Gemeente Sneek. Dit is een, naar baptisten maatstaven, vrij oude gemeente uit 1880, gevestigd aan de Willem Lodewijkstraat in Sneek. Het is ook een vrij grote gemeente die uit een gemêleerd gezelschap bestaat en waar mensen sterk in de baptistentraditie staan. In Sneek is zo rond 2005 een visie op papier gezet omtrent de vraag: waartoe zijn wij geroepen? Nu er twee nieuwe voorgangers aan het werk zijn, lijkt die vraag weer boven tafel te komen. De gemeente wil nadenken over wat missionair zijn is en wat dat betekent voor de B.G.S.. Daarom is dit onderzoek gedaan.
De centrale onderzoeksvraag was: Wat verstaat de Baptisten Gemeente Sneek onder missionair, wat laat de praktijk daarover zien en hoe verhoudt zich dat tot de literatuur van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland (de Unie) en hedendaagse missionaire schrijvers?
Er is eerst een literatuurstudie gedaan naar wat de Unie daarover schrijft (dat is de landelijke Unie waar deze gemeente bij aangesloten is) en daarna is er een literatuurstudie gedaan naar wat hedendaagse schrijvers daarover zeggen. De term 'missionair' bleek behoorlijk breed en lastig in te kaderen. Er wordt veel over geschreven en menig schrijver legt de nadruk ergens anders. Toch heeft deze studie zes speerpunten opgeleverd die helder omschrijven waar tegenwoordig, op missionair gebied en binnen baptisten context, waarde aan wordt gehecht. Daar hebben met name de beleidstukken van de Unie een groot aandeel in. Hier volgt het lijstje:
1. De gelovige is een geroepen navolger van Jezus.
Jezus Christus staat centraal en zijn leven en sterven roepen op tot navolging.
2. Theologie van onderaf.
De gemeente bepaalt zelf haar theologie. Dat betekent vrijheid en verantwoordelijkheid.
3. Bereid om hinderende tradities los te laten.
Als men 'nieuw licht' heeft ontdekt, is men bereid om tradities los te laten.
4. Onderdeel van Gods missie: herstel schepsel en schepping.
God heeft een missie van herstel die zowel op schepsels als de schepping betrekking heeft.
5. Dienstbare houding.
Een geloofwaardige gemeente toont actief in de praktijk aan dat ze dienstbaar is.
6. Alternatieve gemeenschap.
De gemeente heeft een alternatief geluid, niet zelfverwerkelijking maar God verwerkelijken.
Deze zes punten zijn de ruggengraat van het onderzoek geworden omdat ze op adequate wijze als kader konden fungeren voor alles wat uit de praktijk van de B.G.S. aan informatie zou worden verzameld. Op basis van stukken van de B.G.S. zelf, maandbladen, de ontvangsthal, de zondagochtenddienst en een bezinningsdag is er een beeld gekomen waaruit is op te maken wat de opvattingen van de B.G.S. zijn. Er vielen verschillende dingen op. Zo bleek er verschil te zitten in wat het bestuur beleed en wat de B.G.S. deed. Kennelijk kwam er iets anders uit de handen van de gemeente dan het hoofd vertelde. Een andere conclusie was dat de gemeente goed scoorde op de zondagochtenddienst. Wie een bezoek brengt aan de B.G.S. ontvangt een warm welkom en aandacht. Echter een andere conclusie was, dat de B.G.S. weinig naar buiten gericht is. Wie niet bij de gemeente naar binnenloopt komt deze buiten de kerk weinig tegen als gemeente.
Op basis van deze conclusies zijn aan het eind van het onderzoek aanbevelingen gedaan ter verbetering van de praktijk op dit moment. Met name punt drie tot en met zes kunnen nog verbeterd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingGodsdienst-Pastoraal Werk
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersBaptisten Gemeente Sneek te Sneek
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk