De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betrokkenheid van docenten bij tweedejaars studenten Commerciële Economie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betrokkenheid van docenten bij tweedejaars studenten Commerciële Economie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eén van de kernwaarden van de opleiding Commerciële Economie (CE) is betrokkenheid bij studenten, collega’s en organisatie. Docenten vinden zichzelf betrokken bij de ontwikkeling van studenten. Studenten van de opleiding ervaren dit heel anders volgens de Nationale studenten enquête (NSE, 2012).
Het onderwerp van onderzoek gaat over betrokkenheid van docenten bij tweedejaars studenten CE. De onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze kan het docententeam van de opleiding Commerciële Economie betrokkenheid van docenten bij tweedejaars voltijdstudenten Commerciële Economie zodanig vormgeven dat studenten meer betrokkenheid ervaren en het leergedrag bij studenten positief wordt beïnvloed?
Door middel van een literatuurstudie, een kwantitatief en kwalitatief onderzoek is er inzicht en zijn er ideeën verkregen in de betrokkenheid van docenten bij studenten, hun leerproces en leerprestaties binnen de voltijd opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Windesheim. De belangrijkste uitkomst van het kwantitatieve onderzoek is dat studenten en docenten, uit 21 gedragskenmerken, tien gedragskenmerken als belangrijk hebben aangemerkt. Er kan verder geconcludeerd worden dat docenten in het algemeen een positiever beeld van zichzelf schetsen als het gaat om het vertonen van betrokkenheid dan dat studenten die betrokkenheid ervaren. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat studenten de huidige betrokkenheid als voldoende ervaren. Docenten daarentegen vinden dat ze wel wat minder betrokkenheid zouden kunnen tonen. Beide doelgroepen zijn het er over eens dat er oprechte betrokkenheid wordt vertoond én dat bij het leerproces een relatie nodig is want leren gebeurt in interactie. Om betrokkenheid te vergroten zijn er twee gedragskenmerken die studenten in ieder geval belangrijk vinden namelijk “de student bij naam kennen en noemen” en “betrouwbaar zijn in afspraken”. Deze staan ook in de lijst van aanbevelingen die naar aanleiding van het onderzoek naar voren zijn komen. De aanbevelingen zijn verdeeld in een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze aanbevelingen stellen docenten in staat meer betrokkenheid te tonen bij de studenten. Deze aangescherpte betrokkenheid zal het leerproces en –prestaties van de studenten positief beïnvloeden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim, Zwolle
Datum2013-07-31
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk