De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met Kurzweil 3000 een tree hoger op de motivatietrap?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met Kurzweil 3000 een tree hoger op de motivatietrap?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Motivation is like food for the brain. You cannot get enough in one sitting. It needs continual and
regular top ups.' Peter J. Davies.
Motivatie is binnen het onderwijs een belangrijke factor om leerlingen bij schoolse activiteiten te
betrekken. Gemotiveerde leerlingen zijn nieuwsgierig en leergierig. Zij hebben vertrouwen in hun
eigen capaciteiten en vertonen doorzettingsvermogen.
Leerlingen die al jaren worstelen met het leren lezen en spellen kunnen in een vicieuze cirkel
terechtkomen van frustratie, mislukken en vermijden. Wanneer leerlingen met dyslexie eenmaal in
de negatieve spiraal van demotivatie ten aanzien van het lezen zitten, is het moeilijk om ze daar weer
uit te krijgen.
Compenserende technische hulpmiddelen kunnen die negatieve spiraal mogelijk doorbreken.
Compenserende technische hulpmiddelen stellen de leerling met dyslexie in staat om teksten op een
hoger niveau te lezen en zijn zelfstandigheid te vergroten.
In dit onderzoek zijn de effecten van het computerprogramma Kurzweil 3000 op de motivatie van de
leerlingen met dyslexie in de groepen 7 en 8 van een reguliere Daltonschool onderzocht. Vanuit het
theoretisch kader zijn een aantal aspecten van motivatie naar voren gekomen die belangrijk zijn voor
leerlingen met dyslexie. Voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 is de beginsituatie ten aanzien van
hun motivatie voor leren in kaart gebracht. Na de uitvoering van het experiment met Kurzweil 3000
zijn de resultaten geëvalueerd. Zowel de bevindingen van de leerlingen als van de leerkrachten zijn
meegenomen.
Het gebruik van Kurzweil 3000 is door de leerlingen positief beoordeeld voor het voorlezen van
teksten, het maken van minder spellingsfouten bij het schrijven van verhalen en het typen van
antwoorden in werkbladen en bij opdrachten. Tevens hebben de leerlingen het vergroten van hun
competentiegevoel aangegeven bij het maken van toetsen en moeilijke opdrachten.
De leerkrachten hebben gemerkt dat de leerlingen met dyslexie door het gebruik van Kurzweil
minder vermijdingsgedrag vertonen bij het maken van moeilijke opdrachten. Verder zijn de
leerkrachten van mening dat het programma bijdraagt aan de onafhankelijkheid van de leerlingen en
aan meer plezier tijdens het werken aan de weektaak. In het laatste hoofdstuk van dit
onderzoeksrapport staan alle conclusies vermeld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk