De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Stichting Administratiekantoor

onderbelicht instrument van goed bestuur in het familiebedrijf

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De Stichting Administratiekantoor

onderbelicht instrument van goed bestuur in het familiebedrijf

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aan het bestaan van STAK's in familiebedrijven liggen vaak verschillende doelen ten grondslag. We beschre­ven drie STAK varianten met als doelen continuïteit, fiscaal voordeel en bestuurbaarheid van het bedrijf bij uitwaaierende eigendom. Een STAK dient vaak meerdere van deze doelen.
De rol van eigenaar wordt in een eerste generatie DGA bedrijf bijna nooit bewust uitgeoefend. De DGA heeft het voor het zeggen, in welke rol dan ook. Eigendom en leiding vallen samen. Voor een DGA die gaat nadenken over de volgende generatie zijn redenen voor oprichting van een STAK vaak continuïteit of fiscaliteit. Voor beide gevallen is het goed te overwe­gen wat een actievere invulling van de STAK zou kunnen bijdragen. Communicatie met de familie voor de oprichting wordt vaak overgeslagen maar kan moei­lijkheden achteraf voorkomen. Stel bijvoorbeeld dat de DGA wegvalt dan is het goed dat de familie weet wie er in het STAK bestuur zitten. Daarbij is het ook belang­rijk dat de STAK geen beschermingsconstructie wordt voor de ideeën van een DGA.
De rolinvulling wordt anders als de eigendom overgaat en broers/zussen of neven/nichten actief eigenaar worden. Eigendom en leiding worden in dat geval de facto uit elkaar gehaald. Dit vraagt van de familie om een helder kader te zetten voor het STAK bestuur. Dit vraagt om een goed samengesteld STAK bestuur dat actief haar rol uitoefent en certificaathouders betrekt.
samenwerken. Een STAK is in dit geval geen passief administratief /juridisch instrument maar kan een uitstekend platform worden om de eigenaarsrol uit te oefenen. Wel kost het tijd, aandacht en goede samen­werking tussen partijen om dit goed te laten werken.
Conclusie is dat de STAK in veel gevallen een goede rol kan vervullen in de govemance van het familiebe­drijf maar wel met de bovengenoemde kanttekeningen. Goed begrip van goed bestuur in het familiebedrijf vraagt om inzicht in de mogelijke rol van de STAK. Dit artikel heeft hieraan een bijdrage willen leveren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
LectoraatFamiliebedrijven
Gepubliceerd inGoed bestuur & Toezicht Mediawerf Uitgevers, Haarlem, Vol. 2016, Uitgave: 1, Pagina's: 49-54
Datum2016-01-01
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk