De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Structuur voor een half uur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Structuur voor een half uur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Structuur voor een half uur. De lesblokken duren op OC de Twijn een half uur dit geld straks ook voor de groepsdoorbrekende lessen. Welke
interventies kunnen de groepsleiding van team de Vlonder ZML inzetten
om te zorgen dat deze lessen, in tegenstelling tot het verleden, zonder opzienbarende problemen verlopen? Binnen de leerling populatie
zijn een aantal leerlingen die door hun complexe problematiek en de
daaruit voortvloeiende gedragsproblemen moeilijk in een onderwijssituatie kunnen functioneren. Nienhuis (2002) geeft de volgende omschrijving van hun gedrag; het zijn leerlingen die moeite
hebben met basale vaardigheden zoals, zich concentreren op een uitleg,
opnemen van informatie, op de stoel blijven zitten, op een adequate
manier reageren op andere leerlingen en volwassenen, op een adequate
manier omgaan met materiaal, omgaan met veranderingen. In de literatuur is te lezen dat de leerkracht de spil is van het onderwijs
het hanteren van een goede pedagogische stijl, het leerkrachten gedrag, is van belang (Stevens, 2003; Riksen-­-Walraven, 2002; Oostdam 2009). Naast het leerkrachten gedrag is een gestructureerde omgeving waarin een respectvolle benadering van, en in communicatie
met, de leerling belangrijk is om probleemgedrag te verminderen en
de zelfstandigheid te vergroten (van Nieuwenhuijzen, 2010; Nienhuis,
2002; Messiou 2006).
De resultaten van een survey-­-onderzoek onder de groepsleiding van OC
de Twijn geeft zicht op hoe zij gedrag ervaren en hoe competent zij zich voelen in het handelen. De resultaten worden gekoppeld aan inzichten die in de literatuur te vinden zijn. Dit heeft geresulteerd
in een plan van aanpak voor implementatie van groepsdoorbrekend werken. Hierin zijn drie fases herkenbaar; de informatie fase waarin
handelen vanuit de Positive Behavior System gedachte en het gebruik maken van effectieve feedback en beloningen aanbevolen wordt. In de afstemmingsfase staat het creëren van een veilige en voorspelbare omgeving centraal. Bij de fase van invoering heeft het aanleren van
regels en vaardigheden de eerste prioriteit. De resultaten van het
onderzoek worden in het schooljaar 2013-­-2014 gebruikt bij het invoeren van groepsdoorbrekend werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk