De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(HOOG)BEGAAFD IN DENEKAMP…………… EN DAN NAAR HET TWENTS CARMEL COLLEGE

wat kunnen we en wat hebben de leerlingen nodig?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(HOOG)BEGAAFD IN DENEKAMP…………… EN DAN NAAR HET TWENTS CARMEL COLLEGE

wat kunnen we en wat hebben de leerlingen nodig?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op het Twents Carmel College locatie Denekamp heb ik onderzoek gedaan naar de
onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen worden door de
basisschool voorgedragen als goede VWO leerlingen en vervolgens getest door het Centrum
voor Hoogbegaafdheids Onderzoek uit Nijmegen (CBO).
De geselecteerde leerlingen worden samen met andere VWO leerlingen in een zogenaamde
1 d/e klas geplaatst.
In het onderzoek worden de onderwijsbehoeften van deze leerlingen in kaart gebracht.
In de literatuur komt daarbij naar voren dat goed docentschap het beste werkt. Het is een
combinatie van goede didactiek, humor en persoonlijke aandacht. Voor metacognitie moet
aandacht zijn zodat de leerlingen optimaal kunnen leren en presteren.
Leerlingen geven aan dat ze een korte instructie willen met uitdagende opdrachten. En dat
de opdrachten moeten aansluiten bij hun interesse. Aangegeven wordt dat ze bij enkele
vakken meer verdieping en/of verbreding willen.
Docenten geven aan dat de leerlingen de volgende onderwijsbehoeften hebben:
het compacten van de lesstof, overleg over de lesstof met de leerling en het geven van
persoonlijke aandacht.
Op het TCC Denekamp wordt volgens docenten en leerlingen aan de volgende
onderwijsbehoeften tegemoet gekomen:
- de docenten geven goed en kort uitleg.
- er zijn uitdagende opdrachten.
- er wordt gebruik gemaakt van compacten door de docenten.
- docenten willen een rolmodel zijn.
- pedagogisch straffen en gewenst gedrag belonen wordt ingezet en wordt door docenten en
leerlingen als effectief ervaren.
- docenten geven persoonlijke aandacht.
- de docenten zijn zich bewust van verschillende leerstijlen van leerlingen en ze zijn zich ook
bewust van de andere onderwijsbehoeften die (hoog)begaafde leerlingen hebben.
Het vragen naar feedback aan de leerlingen wordt door de docenten en de leerlingen heel
anders ervaren. Docenten menen dit te doen en de leerlingen zijn zich hier niet van bewust.
Motivatieproblematiek wordt als moeilijk ervaren door de docenten.
De docenten geven aan dat ze behoefte hebben aan praktisch lesmateriaal.
Docenten vinden het leuk om les te geven aan deze groep leerlingen. Zij willen graag meer leren over de leerstijlen en willen zich verbeteren door van collega's te leren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersTwents Carmel College locatie Denekamp
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk