De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogbegaafd en PicoCricket

Een onderzoek naar de geschiktheid van PicoCricket voor hoogbegaafde kinderen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoogbegaafd en PicoCricket

Een onderzoek naar de geschiktheid van PicoCricket voor hoogbegaafde kinderen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar de geschiktheid van PicoCricket voor hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
Met een literatuurstudie heb ik onderzocht wat hoogbegaafdheid is. Hoogbegaafde kinderen hebben een aangepast onderwijsprogramma nodig. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de gevolgen enorm zijn. Aan de hand van de theorieën die er zijn rondom hoogbegaafdheid is te zien hoe zo’n kind het beste benaderd en behandeld kan worden en zijn er onderwijsbehoeften te formuleren. Uit de theorie bleek dat PicoCricket aansluit bij de onderwijsbehoeften.
Voor het praktijkonderzoek heb ik de Plus-klas van de Hervormde Scholengemeenschap Nijkerk benaderd. In een voorgesprek heb ik een profiel van de leerling gemaakt. Uit dit gesprek bleek wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn, en dit heb ik meegenomen voor het vervolg. Daarna zijn de leerlingen oriënterend aan het werk gegaan met PicoCricket en ten slotte hebben ze er zelf een onderzoek meer uitgevoerd. Tijdens dit proces heb ik geobserveerd, om te zien in hoeverre de kinderen gemotiveerd waren voor het project. De scores waren allemaal hoog, wat laat zien dat de kinderen gemotiveerd waren voor PicoCricket en het ook uitdagend vonden. Tot slot is er een afsluitend gesprek geweest waarin alle kinderen zeer positief waren over PicoCricket en het ook aanraadden voor hoogbegaafde kinderen.
Als conclusie kan ik geven dat PicoCricket geschikt is voor hoogbegaafde kinderen en tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Aangezien de kinderen er vrijwel zelfstandig mee kunnen werken, beveel ik PicoCricket iedere school aan als uitdagend en extra materiaal.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk