De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De opstart en mentaliseren ... is dat te combineren?

een literatuuronderzoek naar het verband tussen de items die worden gebruikt in de opstartgroep van de vaktherapie bij de Ambulant Forensische Psychiatrie Noord en de vaardigheid mentaliseren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De opstart en mentaliseren ... is dat te combineren?

een literatuuronderzoek naar het verband tussen de items die worden gebruikt in de opstartgroep van de vaktherapie bij de Ambulant Forensische Psychiatrie Noord en de vaardigheid mentaliseren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie wordt er antwoord gegeven op de vraag: “In welke mate zijn de items ‘observeren en interpreteren’, ‘feedback geven en ontvangen’ en ‘verwoorden wat je ervaart’, die centraal worden gezet in de opstartgroep van de vaktherapie bij de Ambulant Forensische Psychiatrie Noord (AFPN), een indicatie voor de aanwezigheid van de vaardigheid mentaliseren?”

De aanleiding van dit onderzoek is de vraag naar onderbouwing vanuit de literatuur voor de opstartgroep. Hierdoor kunnen de vaktherapeuten zich verantwoorden vanuit de literatuur naar de cliënten en het multidisciplinaire team. Mogelijk kunnen de activiteiten afgestemd worden op de gevonden literatuur. De onderbouwing is gezocht door eerst de items te definiëren vanuit de literatuur. Vervolgens is er door middel van systematisch literatuuronderzoek gezocht naar verbanden tussen de items en mentaliseren. Uit de resultaten kan er opgemaakt worden dat het ‘observeren’, ‘interpreteren’ en het ‘verwoorden wat je ervaart’ een indicatie is voor de vaardigheid mentaliseren. Het item ‘feedback geven en ontvangen’ in combinatie met mentaliseren komt in de literatuur in mindere mate naar voren. Wel zijn er verbanden te vinden met de vaardigheid mentaliseren. In de discussie wordt er een kritische blik gegeven op het onderzoek en vanuit daar volgen de conclusie en de aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-05-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk