De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennisconstructie & Praktijkonderzoek

een effectstudie naar rekenhulp in de brugklas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennisconstructie & Praktijkonderzoek

een effectstudie naar rekenhulp in de brugklas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding tot het onderzoek op het Copernicus College naar de vermeende rekenachterstand van de leerlingen in brugklas 1, is het hoge aantal leerlingen dat aan het eind van hun eerste schooljaar de overgangsnormen niet haalt. De uitstroom van leerlingen die het niet redden op onze school is sinds enige jaren hoog, evenals het hoge aantal zittenblijvers na het eerste jaar. Eind schooljaar 2008 haalde 8% van de leerlingen de overgangsnormen niet. Eind 2009 was dat percentage gestegen naar 19%. Een dieptepunt werd gehaald eind schooljaar 2010, daar lag het percentage uitstroom op 21%.
Een veelgehoorde klacht van vakdocenten is dat de leerlingen die de basisvorming instromen, problemen hebben met rekenen. Volgens de vakdocenten die de vakken geven die in relatie staan met rekenen, zoals wiskunde, mens & techniek en muziek, gaat het rekenniveau achteruit en kunnen de leerlingen niet voldoen aan de basisvoorwaarden op het terrein van rekenen en wiskunde.
De zorg van de docenten die binnen de school werkzaam zijn is, of de leerlingen het wettelijk vereiste referentieniveau van 2F zullen halen in 2014.
Dit praktijkonderzoek is een effectstudie en heeft tot doel inzicht te verkrijgen in welke methode voor de hulplessen voor onze rekenzwakke leerlingen resultaat oplevert. Tevens is dit onderzoek bestemd voor het bepalen van het rekenniveau van de leerlingen in de brugklas en om te bepalen hoe we als school ons verhouden tot het landelijk gemiddelde. Is het rekenniveau van onze leerlingen zo laag als wordt gedacht door de vakdocenten? Als het rekenniveau van de leerlingen onder het landelijk niveau ligt, hoe groot is dat verschil dan?
Het belang om te weten welke leerlingen extra hulp nodig hebben is groot, nog groter is het belang om te weten hoe we de rekenzwakke leerlingen functionele rekenvaardigheden kunnen bijbrengen en welke didactiek voor hen de beste resultaten oplevert. In dit onderzoek zijn twee cohorten betrokken, cohort 2009/2010 die als controlegroep dient en cohort 2010/2011welke groep als experimentele groep dient.
In juni 2009 zijn op het Copernicus College de voorbereidingen begonnen voor het aanvalsplan "Octopus" ter verbetering van het reken-en taalonderwijs. In dit praktijkonderzoek zijn de resultaten van de screening van het aanvalsplan "Octopus" opgenomen. In dit praktijkonderzoek beperken we ons tot het rekenonderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk