De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De nulmeting als selectie-instrument voor extra rekenonderwijs op College Zuidoost van het ROC van Amsterdam

wel of niet opfrissen voor het afnemen van de Rekenen Intaketoets 1F-2F-3F?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De nulmeting als selectie-instrument voor extra rekenonderwijs op College Zuidoost van het ROC van Amsterdam

wel of niet opfrissen voor het afnemen van de Rekenen Intaketoets 1F-2F-3F?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag betreft een experimenteel onderzoek naar het gebruik van de Rekenen Intaketoets 1F-2F-3F die op het College Zuidoost van het ROC van Amsterdam als selectie-instrument
gebruikt wordt. Op grond van de (deel-)scores van deze toets die door de meeste docenten en studenten de nulmeting genoemd wordt, kan een student in aanmerking komen voor extra onderwijszorg, extra ondersteuning bij het rekenen.
Studenten in de experimentele groep volgden voor de afname van genoemde toets een opfrisprogramma rekenen, de studenten die in de controlegroep zaten maakten de toets zonder eerst het opfrisprogramma te volgen.
De vraagstelling was of het volgen van dit opfrisprogramma tot het activeren van latent aanwezige rekenkennis bij de student zou leiden en zo tot een hogere score op de Rekenen Intaketoets 1F-2F-3F. Dan zouden de studenten die doorverwijzen worden naar de extra ondersteuning rekenen daadwerkelijk tot de doelgroep behoren die extra onderwijszorg behoeft.
Uit het onderzoek zijn geen resultaten gekomen die bovengenoemde gedachtegang ondersteunen. Het verschil tussen beide groepen is niet zoals verwacht dat de experimentele groep hoger scoort op de toets of een onderdeel ervan. De controlegroep scoort juist beter, een resultaat wat lastig te duiden valt. Gepleit wordt dan ook voor vervolgonderzoek waarvoor een aantal suggesties gedaan wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-06-01
TypeMaster
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk