De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

...Een zoektocht naar de praktijk...

het tekort aan stageplaatsen in de zorg.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

...Een zoektocht naar de praktijk...

het tekort aan stageplaatsen in de zorg.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek werd uitgevoerd bij de Gilde Opleidingen. Bij deze onderwijsinstelling deed zich het probleem voor van een tekort aan stageplaatsen in de zorg. In dit onderzoek is uitgegaan van de eerstejaars leerlingen van de Beroepsopleidende Leerweg (BOL), groep ZV31C en ZV31A. Deze groepen zijn representatief voor de rest van de leerlingen van de BOL, binnen de Gilde Opleidingen sector Zorg locatie Venray/Oostrum. Het praktijkonderzoek werd gestart met een literatuurstudie. Tijdens deze studie werd duidelijk dat het tekort aan stageplaatsen in de zorg niet alleen een probleem was voor de Gilde Opleidingen, maar ook een maatschappelijk probleem was. De bezuinigingen in de zorg hebben veel invloed gehad op het toewijzen van het aantal stageplaatsen binnen de verschillende werkvelden. Voor het verzamelen van de gegevens voor dit praktijkonderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met de externe BPV coördinator van de Gilde Opleidingen en de teammanager sector Zorg, locatie Venray/Oostrum. Dit heeft veel informatie opgeleverd hoe op managementniveau keuzes werden gemaakt met betrekking tot dit probleem. Het verkorten van de stageperiode voor de eerstejaars leerlingen van 10 weken naar 7 weken, is een beslissing geweest die het afgelopen schooljaar is genomen. Op deze manier kon men voor dit schooljaar alle leerlingen een stageplaats toewijzen. Met de zorginstellingen werd via een klankbordgroep het tekort aan stageplaatsen regelmatig besproken. Het probleem werd gezien als een gezamenlijk probleem om te komen tot goede oplossingen voor de leerlingen van de sector Zorg. Via enquêtes met de interne BPV coördinator, de docenten/instructeurs en de leerlingen is duidelijk geworden hoeveel invloed dit probleem heeft gehad op hun functioneren. In de analyse kwam naar voren dat door het verkorten van de stageperiodes de leerlingen meer lesuren op school doorbrachten. De leerlingen gaven aan niet genoeg stage ervaring te kunnen opdoen in de verschillende werkvelden. Hierdoor hadden ze meer moeite zich een goed beeld te vormen van de verschillende werkvelden. De beslissing van het verkorten van de stageperiode had voor vele leerlingen ook tot gevolg dat ze een werkdruk voelde bij het afronden van de stageopdrachten. Ze hadden het gevoel onvoldoende tijd hiervoor te hebben. De docenten ervoeren een verhoogde werkdruk doordat leerlingen meer theorielessen op school kregen.

De conclusie werd uitgewerkt aan de hand van de onderzoeksvraag, “Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden aan de teamleiding Gilde Opleidingen, sector Zorg rondom het tekort van het aantal stageplaatsen" en “Wat zijn de voor- en nadelen van de alternatieven”. Deze werden uitgewerkt aan de hand van de deelvragen. Dit geheel werd gekoppeld aan de literatuur vanuit de literatuurstudie. Het verkorten van de stageperiode van de eerstejaars leerlingen van 10 weken naar 7 weken leek in eerste instantie een goede beslissing. Hierdoor kreeg elke leerling een stageplaats toegewezen. Simulatie onderwijs was een goede optie om het probleem op te vangen van het tekort aan stage-ervaring. Het is een effectieve manier om binnen een veilige leeromgeving praktijksituaties te oefenen. Een aannamestop leek de beste beslissing om de toestroom van het aantal nieuwe leerlingen het hoofd te bieden. Het grote nadeel is echter dat voor de toekomst een tekort aan arbeidskrachten in de zorg zal ontstaan, zeker in relatie tot de huidige vergrijzing. De voordelen van het ontwikkelen van een leerafdeling is groot. Het creëert op een effectieve manier veel stageplaatsen. De Gilde Opleidingen is als beroepsopleiding in deze afhankelijk van de inzet en initiatieven van de zorginstellingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
Domein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk