De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gastvrijheid in de zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gastvrijheid in de zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar gastvrijheid in de zorg. Uit deze onderzoeken blijkt dat patiënten gastvrijheid als belangrijk onderdeel van de opname ervaren, en dat als zij zich welkom voelen dit de behandelsamenwerking bevordert.
De resultaten van voorgaande onderzoeken vormden een belangrijk uitgangspunt voor dit praktijkonderzoek naar de gastvrijheidsbeleving op het Johannesbos Open.
De onderzoekspopulatie betreft zowel het behandelteam van Johannesbos Open als de patiënten van huiskamer 1 en 2. In totaal namen 21 patiënten en 11 medewerkers van het behandelteam deel aan het onderzoek. Het psychiatrisch beeld van de patiëntengroep bestaat uitAngst- en stemmingstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen.
De basis van dit onderzoek wordt gelegd door een aantal toonaangevende literatuurstudies. Daarnaast is er een viertal deelvragen geformuleerd;
1. Wat wordt er door patiënten en het behandelteam verstaan onder het begrip gastvrijheid?2. Hoe ervaren de patiënten en het behandelteam de gastvrijheid op de afdeling? Gastvrijheid is hierbij onderverdeeld in vier schalen; "people', "place' en "process' en "product'. 3. Hoe belangrijk wordt gastvrijheid geacht door de patiënten en komt deze overeen met de mening van het behandelteam.4. Welke aanbevelingen kan ik doen met betrekking tot gastvrijheid?
De gegevens uit de praktijk werden verzameld door middel van anonieme enquêtes die naar aanleiding van het literatuuronderzoek en bovenstaande vraagstellingen zijn opgesteld. Er zijn open vragen gesteld en vragen in de vorm van zevenpuntsschalen. De gegevens worden geanalyseerd door middel van kwalitatieve observaties en gemiddelde (procentuele) analyses door middel van het Microsoft Office programma EXCELL. De enquêtes zijn verstrekt aan alle leden van het behandelteam van Johannes Bos en de gehele patiëntenpopulatie van Huiskamers 1 & 2.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersGGZ Meerkanten, Ermelo
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk