De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The New Dutch Media : mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The New Dutch Media : mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoe kun je als journalist onbevooroordeeld naar de samenleving kijken? En hoe kun je vervolgens zo
objectief mogelijk over die samenleving berichten? Geen enkel mens staat los van vooroordelen, dus
ook een journalist niet. Hij beschikt dan ook over journalistieke vaardigheden om informatie op een
evenwichtige wijze over te brengen op zijn lezer. Dit doet hij onder andere door een perspectief te
kiezen aan de hand van zijn maatschappelijke kennis, zijn gevoel voor nieuws en een dosis gezond
verstand.
Het is mij echter opgevallen dat veel journalisten die schrijven voor kranten en bladen die ik lees wel
beschikken over gezond verstand, maar nauwelijks een etnisch cultureel perspectief hebben. Tijdens
de Olympische Spelen in China las ik in kranten veel over de schending van mensenrechten en
censuur, maar weinig over de geschiedenis van het land om te kunnen begrijpen hoe het komt dat
China, een land dat 239 keer zo groot is als Nederland, nog altijd met ingewikkelde problemen kampt
die voortkomen uit roerige periodes met burgeroorlogen en conflicten tussen geloof en cultuur. Het is
misschien makkelijker om over andermans problemen te praten dan eigen problemen toe te geven. En
met die eigen problemen bedoel ik het gemis aan een etnisch cultureel perspectief.
Ik heb me vaak afgevraagd waarom journalisten niet vaker te rade gaan bij collega's van etnische en
culturele bladen om meer te kunnen begrijpen van etnische of culturele gebeurtenissen. Hierover werd
me iets meer duidelijk toen ik in maart van dit jaar De Journalist opensloeg. In het artikel 'Bollywood
voor beginners' las ik dat veel journalisten de kennis van minderhedenmedia onderschatten. Ze volgen
de etnische en culturele media niet, weten soms niet eens van hun bestaan en vinden het moeilijk om
te duiden welke groepen ze representeren. Soeniel Sewnairan, hoofdredacteur HinduLife Magazine,
vertelt in dit artikel dat journalisten over het algemeen pas interesse hebben in nichemedia als er wat
aan de hand is, zoals de Bollywood Oscaruitreiking en vaker nog bij een controverse tussen
verschillende culturen.
Na eigen research ondervond ik dat minderhedenbladen ernstig bedreigd worden. Het lukt ze amper
een rendabele exploitatie te voeren. Uitgevers hebben tot nu toe geen belangstelling voor deze en ook
adverteerders vinden deze bladen niet interessant omdat ze zich op een te kleine doelgroep richten.
In zekere zin is het uitsterven van minderhedenbladen een bedreiging voor de journalistieke
pluriformiteit in de Nederlandse media. Ze bieden een platform voor geluiden van etnische
groeperingen die nauwelijks gehoor krijgen in de reguliere media. Zolang de mainstream media nog
niet voldoende cultureel divers zijn en de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen onder druk
staan in het publieke debat, blijven de minderhedenbladen een belangrijke niche vormen die
beschermd dient te worden.
Zo luidde ook de conclusie van het rapport 'Evaluatie stimuleringsregeling etnische en culturele minderhedenbladen en internetinformatieproducten' dat het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft laten
uitvoeren. Om te zorgen dat minderhedenbladen hun onderhandelingspositie kunnen versterken doet
dit rapport de aanbeveling om samenwerking op verschillende niveaus te onderzoeken.
Dit onderzoek is het resultaat van een studie naar mogelijkheden van samenwerkingsvormen volgens
een Amerikaans model, de New America Media (NAM). Dit Amerikaanse platform maakt nieuws uit
migrantengemeenschappen toegankelijk voor andere media met als doel de zichtbaarheid van etnische
en culturele minderhedenmedia te vergroten en om een beter financieel draagvlak voor ze te creëren.
In deze studie is getracht de levensvatbaarheid van een platform à la de NAM te onderzoeken.
Vergelijkbare taken die de NAM uitvoert zijn onderzocht op onderdelen als: de advertentieacquisitie,
het uitwisselen van content aan de hand van een artikelenbank, het gezamenlijk opzetten van
onderzoek en het benutten van gezamenlijke opleidingsmogelijkheden.
De initiatieven die worden aangereikt, beschrijven de ideeën die leven bij diverse belanghebbende
organisaties en minderhedenbladen voor een mogelijke totstandkoming van een platform als de NAM
in Nederland.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingMedia
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk