De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Weblectures als “lectuur”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Weblectures als “lectuur”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen het Deltion College staat het gebruik van ICT binnen het primaire proces nog in de
kinderschoenen. Met de Deltion-brede innovatiedoelstelling van ICT-toepassingen in het onderwijs
wil het Deltion richting en steun geven aan ICT-gerelateerde innovatieprocessen (Deltion,
Onderwijsstandaard, 2010). Hierbij dient zo goed mogelijk te worden aangesloten op de leef- en
leerstijl van de nieuwe generatie leerlingen. Hiernaast speelt de invoering van Nederlands en
rekenen binnen het mbo een rol. Deze invoering is verplicht, al blijkt uit TOA-toetsen dat het
merendeel van de leerlingen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en Verzorgende Individuele
Gezondheidszorg (VZIG) Nederlands op niveau 2F beheerst. Voor beroepsspecifiekelessen zoals
verpleegkunde, verpleegtechnische vaardigheden en omgangskunde blijft minder contacttijd over.
De BBL-opleiding VZIG vraagt zich af of deze leerlingen met behulp van weblectures hiervoor extra
gefaciliteerd kunnen worden. Echter, om ICT duurzaam en effectief binnen het primaire proces te
implementeren is het belangrijk inzicht te hebben in de kernvariabelen van de context (Higgens,
2003). Onderzoek van Rodriquez, Nussbaum en Dombrovskaia (2011) toont aan dat weblectures niet
alleen moeten voldoen aan de algemeen geldende ontwerpeisen, maar ook moeten aansluiten op de
doelgroep die er gebruik van maakt. Dit onderzoek levert een bijdrage hieraan. De doelgroep
bestaat uit BBL-leerlingen van de opleiding VZIG aan het Deltion College in Zwolle. In eerste instantie
zijn vanuit de literatuur de ontwerpeisen voor weblectures in kaart gebracht. Vervolgens is
onderzocht welke ontwerpeisen specifiek in acht moeten worden genomen voor BBL leerlingen van
de opleiding VZIG. Tot slot is gekeken hoe weblectures aansluiten op de leef- en leerstijl van deze
doelgroep. Het onderzoek is uitgevoerd in drie klassen van de BBL opleiding VZIG. Vijf leraren die
aan deze groepen les geven hebben aan het onderzoek deelgenomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingEducation
PartnersHet Deltion College in Zwolle
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk