De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gezonde stad, driemaal beter

leeft beter, woont beter, zorgt beter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gezonde stad, driemaal beter

leeft beter, woont beter, zorgt beter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Lectoraten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Windesheim tot regionaal
kenniscentrum. Windesheim heeft zijn lectoraten ontwikkeld vanuit maatschappelijke
thema’s. Deze thema’s zijn: normen en waarden, gezondheid, veiligheid,
duurzaamheid, en bestuurbaarheid. Elk lectoraat bestaat uit een of twee
lectoren en een kenniskring. De leden van de kenniskring zijn inhoudsdeskundigen
die binnen of buiten Windesheim werkzaam zijn. Door stelselmatig onderzoek, dat
aansluit bij de behoeften in de markt en het beroepenveld, ontwikkelen de lectoraten
nieuwe kennis. Het onderzoek staat in het teken van kenniscirculatie. Samen met het
werkveld bepaalt Windesheim welke kennis wordt ontwikkeld, waar die wordt toegepast
en met wie die kennis wordt gedeeld. Uitgangspunt is dat het onderzoek altijd
een praktische waarde heeft voor het onderwijs en voor het werkveld.
Sinds februari 2008 is binnen Windesheim het lectoraat De Gezonde Stad gestart. Het
lectoraat bestaat uit de lector, Joop ten Dam en een kenniskring met leden van binnen
en buiten Windesheim. Het lectoraat bestudeert de factoren die in de stad van belang
zijn voor een gezonde leefstijl en wil deze factoren daadwerkelijk beïnvloeden. Deze
kennis wordt dicht bij de praktijk ontwikkeld, op het niveau van de stad of de wijk.
Het lectoraat ‘De Gezonde Stad’ stimuleert binnen Windesheim praktijkgericht
onderzoek en helpt het onderwijs te ontwikkelen.
Deze tekst is de uitgeschreven versie van de uitgesproken lectorale rede. Aan de orde
komt eerst de thematiek van het lectoraat, gezondheid. Het gaat hierbij speciaal om
ongelijkheid in gezondheid en over de toespitsing van het lectoraat: aanpak en preventie
van overgewicht. Dan volgt een schets over de aanpak hiervan en de verschillende
lijnen die hierin te onderkennen zijn: voorlichting, de community-benadering,
de ketenbenadering en integraal gezondheidsbeleid. Vervolgens wordt de ‘natuurlijke
omgeving’ van het lectoraat beschreven: de stad Zwolle en het Onderzoekscentrum
Preventie Overgewicht Zwolle van VU-Windesheim. Tenslotte bespreekt de tekst de
opzet van het lectoraat in de drie lijnen die ontwikkeld worden: Gezond Leven,
Gezonde Omgeving en Gezonde Zorg.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
LectoraatDe gezonde stad
Datum2009-01-01
TypeRapport
ISBN978-90-77901-18-2
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk