De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als lezen je lief is

Een onderzoek naar de beste leesstrategie voor mensen met alexie en afasie na een CVA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Als lezen je lief is

Een onderzoek naar de beste leesstrategie voor mensen met alexie en afasie na een CVA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

7
Samenvatting
Doel
Het onderzoeken welke vijf leesstrategieën het positiefste effect heeft op het leesbegrip van mensen
met een verworven afasie en alexie door een CVA.
Daarnaast is onderzocht of de leesstrategieën een positief effect hebben op de leeservaring.
Methode
Een gerandomiseerd onderzoek met 20 personen met lichte tot matige leesproblemen ten gevolge
van verworven afasie. Het leesbegrip werd gemeten aan de hand van een vragenlijst. De
leeservaring werd gemeten aan de hand van een tienpuntsschaal waarbij nul het minst prettig is en
tien het meest.
Resultaten
Er bleek geen significantie te zijn tussen het gebruik van verschillende leesstrategieën (de pwaarde=
0,549 (p < 0,05)) betreffende het leesbegrip.
Wel was er een significant verschil tussen de leeservaring van verschillende leesstrategieën
(χ2(4)=16,661, p = 0,002).
Significante verschillen zijn gevonden tussen de leesstrategieën ‘Verdana 16’ en ‘Pictogrammen’
(p=0,002; z= -3,172), waarbij ‘Verdana 16’ qua leesbaarheid als het prettigst werd ervaren.
Ook zijn er significante verschillen gevonden tussen de strategieën ‘Verdana 16’ en ‘Combinatie’
(p=0,005; z=-2,831), waarbij ‘Verdana 16’ qua leesbaarheid als het prettigst werd ervaren.
Conclusie
Het is van belang om de leesstrategieën aan te passen op de wensen en prestaties van het individu
om het leesbegrip en de leeservaring te bevorderen.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingLogopedie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2015-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk