De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De hantering en attitude ten aanzien van de slikscreening zoals aanbevolen in de CBO richtlijn beroerte 2009

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De hantering en attitude ten aanzien van de slikscreening zoals aanbevolen in de CBO richtlijn beroerte 2009

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze bachelorthesis beschrijft een inventarisatieonderzoek naar het slikbeleid in ziekenhuizen in Nederland. Er zijn zowel logopedisten als verpleegkundigen betrokken bij dit onderzoek. De aandacht is voornamelijk gericht op de naleving van de aanbeveling die omschreven wordt in de CBO richtlijn beroerte 2009.
Vraagstelling: Gedurende het schrijven van de bachelorthesis is antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: wordt de slikscreening zoals aanbevolen in de CBO richtlijn beroerte 2009 gehanteerd en hoe is de attitude ten aanzien van deze aanbeveling?
Methode: De belangrijkste subvragen om de hoofdvraag te beantwoorden, worden onderstaand opgesomd: Indien een slikprotocol wordt gebruikt, hoe is deze opgebouwd / wijkt deze af van de CBO richtlijn en wie neemt de slikscreening af? Hoe is de tevredenheid en kennis van de richtlijn t.a.v. de aanbevolen slikscreening?
Er hebben twee deelonderzoeken plaatsgevonden. Het eerste onderzoek bestond uit een online vragenlijst die is ingevuld door 75 logopedisten werkzaam op de stroke-unit van ziekenhuizen in Nederland. Bij deel twee van deze thesis heeft via telefonisch contact een diepte-interview plaatsgevonden bij 10 willekeurig gekozen verpleegkundigen in verschillende ziekenhuizen in Nederland.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingLogopedie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2012-11-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk