De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het pad naar business development

een onderzoek naar het vermarkten van 'de toolbox'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het pad naar business development

een onderzoek naar het vermarkten van 'de toolbox'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Momenteel is CHILL bezig met het in de markt zetten van de toolbox, een nieuw idee binnen CHILL. De toolbox bestaat uit trainingen en workshops voor zowel young professionals (studenten) als professionals (afgestudeerden) in de chemiesector. Vanuit CHILL is de vraag ontstaan hoe deze
toolbox het beste middels marketingcommunicatie vermarkt kan worden, zodat afgestudeerden in de sector Chemie & Materialen er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Het doel van dit onderzoek is daarom advies te geven over welke marketingcommunicatiestrategie en -middelen het beste ingezet kunnen worden. De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘’Hoe kan CHILL middels arketingcommunicatie de toolbox in de markt zetten, zodat afgestudeerden in de sector Chemie & Materialen er gebruik van gaan maken?’’. De informatie voor het beantwoorden van de probleemstelling is verkregen via desk- en fieldresearch. Zo zijn er internet- en literatuurbronnen geraadpleegd en zijn er 12 diepte-interviews gehouden met afgestudeerden in de chemiesector.
Uit het onderzoek komt naar voren dat CHILL een dynamische organisatie is met maatschappelijke doelen. Met het aanbieden van de toolbox, wil CHILL niet gezien worden als een trainingsaanbieder. CHILL heeft met de toolbox een ander doel, namelijk de innovatiekracht van de sector vergroten
door het opleiden/bijspijkeren van (young) professionals. In Nederland is er geen andere organisatie (publiek private samenwerking) met hetzelfde doel als CHILL die trainingen en cursussen aanbiedt voor (bio)chemiemensen. Echter, de trainingsmarkt is een markt die veel aanbieders kent. Er zijn tal
van aanbieders die persoonlijke competentietrainingen aanbieden. De belangrijkste concurrenten die uit een afnemersgeoriënteerde methode zijn waargenomen, zijn Schouten & Nelissen, ICM Training, NCOI en LOI. Vakinhoudelijke trainingen worden vaak door producenten van technieken/apparaten gegeven of door hogescholen. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Mikrocentrum worden beschouwd als concurrenten voor de toolbox. Daarnaast zijn uitzendbureaus en Het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (KIVI) mogelijke samenwerkingspartners voor CHILL (omtrent de toolbox).
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de communicatiedoelgroep in feite bestaat uit
afgestudeerden in de sector Chemie en Materialen en hun leidinggevenden. Deze worden gezien als beïnvloeders. Echter, lag de focus bij dit onderzoek op de afgestudeerden van de sector Chemie & Materialen, waardoor er weinig informatie is verzameld over deze leidinggevenden. De communicatiedoelgroep (de afgestudeerde) doorgaat een uitgebreid oriëntatie- en beslissingsproces, waardoor de toolbox onder de categorie high involvement diensten valt. Internet (Google) speelt een grote rol bij het keuzeproces en factoren zoals, inhoud, kosten, duur en locatie van een training spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een aanbieder. Uit de analyse komt naar voren dat de communicatiedoelgroep de volgende communicatiemiddelen het vaakst raadpleegt: LinkedIn, websites, e-mail en kranten (De Limburger en Volkskrant). Voor de toolbox is nog geen actieve bekendheid gecreëerd. Ook blijkt uit het onderzoek dat de communicatiedoelgroep niet bekend is met CHILL als organisatie. Daarom is er voor dit onderzoek
een kennisdoelstelling opgesteld: ‘’Minimaal 60 procent van de communicatiedoelgroep moet binnen één jaar (voor 2018) weten dat CHILL de toolbox aanbiedt’’. Om deze doelstelling te
verwezenlijken, zal CHILL een kennisstrategie met een transformationele positionering moeten hanteren waarbij de waarde ‘ontwikkeling’ voornamelijk wordt benadrukt. Om bekendheid te creëren is het volgende aanbevolen: zoekmachineoptimalisatie, website goed inrichten, Google
Adwords inzetten, guerrilla-actie uitvoeren, communiceren via Brightlands, LinkedIn inzetten en remarketing uitvoeren. Om de communicatiedoelgroep ‘leidinggevenden te benaderen’ wordt een persoonlijke benadering aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingCommercieel Management
AfdelingFaculteit Commercieel en Financieel Management
PartnersChemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
Datum2017-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk