De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Bed uit, baarkruk op....is er iets te kiezen?"

De invloed van barenden op de keuze voor de baringshouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Bed uit, baarkruk op....is er iets te kiezen?"

De invloed van barenden op de keuze voor de baringshouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Het doel van deze studie is de mate van ervaren invloed volgens de cliënt op de keuze voor de baringshouding te onderzoeken.
Methode: Tussen oktober 2005 en december 2007 werd een prospectief onderzoek verricht onder Nederlandse eerstelijns verloskundigenpraktijken. Voor de nested studie werden vragenlijsten ingevuld door kraamvrouwen (n= 1154) en registratieformulieren ingevuld door verloskundigen binnen 1 week post partum. Informatie werd verzameld over sociaal demografische, zwangerschaps- en baringsgerelateerde gegevens. Onderzocht werd: “in welke mate hebben low risk barende vrouwen invloed gehad op de keuze tot de baringshouding?”, “wie heeft volgens de cliënt invloed gehad op de keuze tot de baringshouding?” en “welke kenmerken beïnvloeden mogelijk de mate waarin de cliënt invloed heeft gehad op de keuze tot baringshouding?”. Naast beschrijvende analyses werden associaties onderzocht met behulp van een binaire logistische regressie.
Resultaten: 87,6% van de 1154 deelnemende vrouwen heeft zelf invloed ervaren op de keuze voor de baringshouding. Daarnaast gaf 10,2% van de vrouwen aan geen of bijna geen invloed te hebben gehad op de keuze tot de baringshouding. 21% bleek alleen zelf invloed te hebben en bij 67,5% van de baringen was er sprake van een combinatie. Pariteit, invloed van de verloskundige, etniciteit, hoe de vrouwen van plan waren te bevallen en de manier waarop de vrouwen tegen de bevalling aankeken waren van significante betekenis op de ervaren mate van invloed op de baringshouding.
Conclusie: Ondanks dat een grote groep vrouwen invloed hebben ervaren op de keuze tot baringshouding, is er een groep vrouwen die niet autonoom waren in de keuze tot de baringshouding.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingVerloskunde
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2011-11-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk