De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dorpsranden : 'een onderzoek naar dorpsranden in het landschap’

Dorpsranden : 'een onderzoek naar dorpsranden in het landschap’

Samenvatting

In het kader van rivierverruimende maatregelen en aanhoudende waterproblematiek langs de IJssel, is besloten een bypass te ontwikkelen ter hoogte van Deventer. Tevens wil men deze maatregel aangrijpen om in het aangewezen plangebied 3.000 woningen te realiseren in de vorm van nieuwbouw en aanbreiding aan bestaande kernen, rekening houdend met de omgeving en het streekeigen karakter. Dit laatste blijkt tot op heden geen makkelijke opgave te zijn, gezien de hoeveelheid nieuwbouw waarbij geen enkele vorm van samenhang met de omgeving valt te bespeuren. Daarom is er in het beleid van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zwolle een actiepunt opgenomen om te werken aan de kwaliteitsverbetering van dorps,- en stadsranden. Om bij te dragen aan deze nieuwe uitgangspunten is onderzoek gedaan naar de elementen die vormend zijn in de overgang van bebouwing naar landschap. Daarnaast is onderzocht of deze elementen invloed hebben op de interactie tussen de dorpsrand en het landschap. Met als doel dat de resultaten en bevindingen gebruikt kunnen worden bij nieuwe planvorming zodat de landschappelijke identiteit en de landschappelijke kwaliteit van dorpsranden versterkt kunnen worden. Om de kenmerkende elementen van dorpsranden in het IJssellandschap zo goed mogelijk in beeld te krijgen zijn zowel de bebouwingkernen als de omliggende landschappen onderzocht. Dorpsranden zijn namelijk gerelateerd aan de opbouw van het dorp. Bovendien is een dorp gerelateerd aan het landschap waarin ze voorkomen. Daarom is op vier niveaus onderzoek verricht. Daarbij zijn eerst de landschapstypen onderzocht waaruit twee dorpen zijn gekozen. Vervolgens zijn de dorpen met de directe omgeving, de dorpen als geheel en de opbouw van één specifieke dorpsrand per dorp verder onderzocht. De onderzochte landschappen betreffen het oeverwallenlandschap, het boslandschap en het ontginningslandschap. Het oeverwallenlandschap wordt gekenmerkt door de parallelle ligging langs de IJssel. De dijken waaraan de meeste dorpen zijn gesitueerd zijn bovendien erg beeldbepalend en geven in combinatie met de vloeiende patronen een sterke relatie aan met de rivier. Verder kan het oeverwallenlandschap worden beschouwd als een kleinschalig, gevarieerd en half open landschap wat gezien inrichting en gebruik multifunctioneel is. Het boslandschap is ten opzichte van de twee andere het meest besloten landschap. De dorpen zijn voornamelijk aan de rand van het bos gesitueerd of komen in losse eenheden in het bos voor.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingTuin- en landschapsinrichting
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk