De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Natuurlijke begrazing in de Maashorst: volstaat natuurlijke begrazing om de beleidsdoelen en natuurdoelen voor de Maashorst te realiseren?

Open access

Natuurlijke begrazing in de Maashorst: volstaat natuurlijke begrazing om de beleidsdoelen en natuurdoelen voor de Maashorst te realiseren?

Open access

Samenvatting

De Maashorst is een natuurgebied in Noord-Brabant gelegen tussen Oss, Uden en Zeeland. Het is ruim 3000ha groot en bestaat uit twee delen. Terrasvlakte Herperduin en de feitelijke Maashorst. Herperduin en de Maashorst bestaan uit een afwisselend heideontginningslandschap van naald- en loofbossen, landbouwenclaves, heiderestanten, vennen en schraalgraslanden. Begrazing en hydrologie zijn de landschapsvormende sleutelprocessen. Dit geeft de Maashorst de doelstelling van begeleid natuurlijk Zandlandschap. Het doel is een centrale open ruimte met heide, schraalgraslanden en vennen omringd met een zone van natuurlijk bos. Onder de beheerders van de Maashorst heerst enige onzekerheid of deze doelstellingen haalbaar zijn met het voorgestelde beheer. Ook heerst er de angst dat actuele natuurwaarden verloren gaan. Hierdoor is er behoefte aan een onderzoek dat de effecten van natuurlijke begrazing in de Maashorst in kaart brengt.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk