De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het GLB en de landgoedeigenaar : afstudeeronderzoek naar kansen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor landgoedeigenaren

Rechten: Wageningen University & Research

Het GLB en de landgoedeigenaar : afstudeeronderzoek naar kansen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor landgoedeigenaren

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

In opdracht van LBP|SIGHT is onderzocht welke kansen er liggen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten aanzien van duurzame instandhouding van landgoederen. Het onderzoek heeft als doel om het werkveld van de beherend rentmeester en in het bijzonder de rentmeesters van LBP|SIGHT het benodigde inzicht te verschaffen over de mogelijkheden die het hervormde GLB biedt voor landgoederen. Toeslagrechten komen per 2014 te vervallen en per 2015 geeft elke hectare subsidiabele landbouwgrond recht op één betalingsrecht. Het betalingsrecht is opgebouwd uit de basis- en de vergroeningspremie. Om de vergroeningspremie te ontvangen, dient de agrariër te voldoen aan de volgende vergroeningseisen: - gewasdiversificatie op bouwland; - behoud van blijvend grasland; - ecologische aandachtgebieden (EFA) met een omvang van 5% van het bouwlandoppervlak.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk