De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kemphanen en paapjes in het dotterbloemhooiland? : afstudeeronderzoek naar de combinatie van verschillende natuurdoelen in de "Zomerpolder"

Open access

Kemphanen en paapjes in het dotterbloemhooiland? : afstudeeronderzoek naar de combinatie van verschillende natuurdoelen in de "Zomerpolder"

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het achterhalen of het beheer van het dotterbloemhooiland gecombineerd zou kunnen worden met het beheer voor de habitats van de kemphaan en het paapje. Het onderzochte, 138 hectare grote gebied, door dijken geïsoleerd van het boezemwater, ligt in het open veenweidegebied ten zuiden van Beetsterzwaag. De Zomerpolder is onderdeel van het Natura 2000 gebied ‘Van Oordt’s Mersken’ en is aangewezen als vogelrichtlijngebied.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk