De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veranderen van perspectieven op docentschap

Persoongerichte invulling van de docentrol facilitator bij leergroepen

Veranderen van perspectieven op docentschap

Persoongerichte invulling van de docentrol facilitator bij leergroepen

Samenvatting

Hedendaagse hervormingen in de Nederlandse gezondheidszorg hebben een behoorlijke impact op de mindset en benodigde competenties van (zorg)managers. Van hen wordt verwacht dat zij leiderschap van zichzelf tonen in het ondersteunen van de eigen en/of andermans professionele autonomie. Gesignaleerde ontwikkelingen in de gezondheidszorg en veranderende rol van het (zorg)management, hebben geleid tot een curriculumherziening van de opleiding Management in de Zorg van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. In het onderwijsprogramma 2015-2016 is een nieuwe leerlijn ‘leiderschap’ ontwikkeld, wat consequenties heeft voor de invulling van de docentrol. Van studenten wordt verwacht dat ze als deelnemer van een leergroep, vanuit een eigen visie op leiderschap binnen verschillende praktijkcontexten leiding gaan geven aan zichzelf en anderen. Voor docenten betreft het een compleet ‘nieuwe’ docentrol in de invulling van het persoonsgericht faciliteren van deze leergroepen. De professionalisering van docenten en het verkennen van andere inzichten op de invulling van de ‘nieuwe’ docentrol, is in een experimenteel professionaliseringstraject ontworpen en vormgegeven. In een kwalitatief explorerend onderzoek is twintig weken lang middels interviews met vijf focusgroepen (docenten en studenten) volgens de evaluatiemethode Claims, Concerns en Issues (Guba & Lincoln, 1994; Abma, 2000) data verzameld. Op basis van een participatieve uitgangspunt is gezocht naar een ander handelingsperspectief en wat in het proces betekenisvol was voor het doormaken van de transformatie. Door gebruik te maken van een participatieve analysemethode, ‘Critical and Creative Hermeneutische Analysis’ (CCHA) (Van Lieshout & Cardiff, 2011) zijn resultaten in dialoog vertaald naar thema’s en waargenomen leerproces. Nieuwe inzichten over de invloeden op het deelnemen aan het professionaliseringstraject zijn door de onderzoeker geëxploreerd in een conceptueel raamwerk. Dit onderzoek biedt inzicht hoe docenten de betekenis van persoonsgerichtheid in een academische context kunnen verkennen, en de waarde van werkplekleren kunnen benoemen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerStoas Wageningen Vilentum Hogeschool
Fontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk