De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De groene klimaatbestendigheid van het centrum van Emmeloord

een analyse van de klimaat-bestendige waarde van de groene infrastructuur in het centrum van Emmeloord

De groene klimaatbestendigheid van het centrum van Emmeloord

een analyse van de klimaat-bestendige waarde van de groene infrastructuur in het centrum van Emmeloord

Samenvatting

De Verenigde Naties beschrijft dat ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw kansen bieden om strategieën voor klimaatadaptatie en mitigatie toe te passen en op deze manier bij te dragen aan een klimaatvriendelijke, duurzame en veerkrachtige omgeving. Een goed ontwikkelde groene infrastructuur in stedelijk gebied kan temperaturen mitigeren, zorgt voor de filtratie van lucht door opname van koolstofdioxide, stikstofdioxide en fijnstof, vangt regenwater op en verbeterd de fysieke en mentale gezondheid van mensen. In Nederland zijn er steeds meer steden en gemeenten die beleid creëren met betrekking tot de groene infrastructuur om de negatieve effecten van verstedelijking en klimaatverandering te beperken, en de klimaatbestendigheid te vergroten. Ook gemeente Noordoostpolder heeft nieuwe plannen voor de herontwikkeling van het centrum van Emmeloord die kansen biedt om de groene infrastructuur en klimaatbestendigheid in het centrum van Emmeloord te verbeteren. Het project ‘Hart voor Emmeloord’ dat voorziet in de herontwikkeling van het centrum van Emmeloord stelt dat voldoende groen een voorwaarde is voor een gezonde, veilige, duurzame en klimaatbestendige stad. Door middel van veldonderzoek en een analyse met behulp van het softwareprogramma i-Tree Eco v6 is onderzocht hoe groot de groene infrastructuur en zijn ecosysteemdiensten in de nieuwe situatie (na realisatie van het project ‘Hart voor Emmeloord’) en de voorgaande situatie zijn. De resultaten tonen een relatieve afname van de ecosysteemdiensten en groene infrastructuur in de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie die evident te noemen is. Uitgaande van de stelling dat het belangrijk is ingrepen te doen die bijdragen aan een klimaatbestendig centrum uit het stedenbouwkundige plan van het project ‘Hart voor Emmeloord’, voldoet de groene infrastructuur in de nieuwe situatie niet aan deze stelling. Dit onderzoek toont aan dat het belangrijk is om voorafgaand aan de uitvoering van ruimtelijke plannen doelen te stellen aan de hoeveelheid vegetatie die nodig is om een verbetering van ecosysteemdiensten van de huidige situatie te realiseren.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2019-11-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk