De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van teelt onder ledverlichting op de kwaliteit en houdbaarheid van Thaise basilicum

Open access

Het effect van teelt onder ledverlichting op de kwaliteit en houdbaarheid van Thaise basilicum

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is om in Nederland onder kunstmatige omstandigheden kwalitatief goede Thaise basilicum te telen. De kwaliteit van de Basilicum wordt vergeleken met Thaise basilicum die is geïmporteerd. Er zijn twee teelwijze met elkaar vergeleken om vast te stellen of er een teeltwijze prevaleert. De proeven zijn gelijktijdig uitgevoerd. Er is een proef uitgevoerd in een klimaatcel met ledverlichting en er is een proef uitgevoerd in een kas. Gedurende de teelt zijn er van beide teeltwijze twee oogst momenten geweest. De oogst is vervolgens opgeslagen bij twee verschillende temperatuurregimes respectievelijk 7°C en 15°C. Dagelijks zijn de producten gekeurd op kleur, geur, smaak, uiterlijk en kwaliteit t.o.v. vers. Aan deze sensorische keuring is een score gegeven. Omdat er nog weinig bekend is over de kwaliteit van Thaise basilicum die is geteeld onder kunstmatige omstandigheden is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Het verkrijgen van inzichten in de kwaliteit van Thaise basilicum gekweekt in Nederland onder kunstmatige omstandigheden.” Bovenstaande inzichten worden verkregen door de voor en nadelen van de teelt te onderzoeken. Er zijn vragen geformuleerd die na het beantwoorden daarvan de groothandel kan stimuleren om de Thaise Basilicum lokaal te (laten) telen en daarmee de consument van een betere kwaliteit Thaise basilicum te voorzien. Na zorgvuldige analyse van de deelvragen kan de conclusie getrokken worden dat het de aanbeveling verdient om de Thaise basilicum in Nederland te telen. De kwaliteit en houdbaarheid is voor beide teeltwijze erg goed. De kwaliteit van de Thaise basilicum geteeld in een klimaatcel scoort op kwaliteit beter, de kwaliteit blijft meer dan 17 dagen goed. De Thaise basilicum geteeld in de kas scoort op opbrengst beter 1,4 kg per m². De kostprijs voor een Thaise basilicum plant die is geteeld in een klimaatcel komt uit op € 1,47. De Kostprijs voor een Thaise basilicum plant die in de kas is geteeld komt uit op € 0.88. De Thaise basilicum geteeld in de klimaatcel scoort qua Carbon-footprint iets beter dan geteeld in een kas. De emissie betreft hier slechts 0.022 kg CO₂ eq/kg. Beide teeltwijze scoren beter dan de Carbon-footprint van de geïmporteerde Thaise basilicum. Beide teelwijze hebben goede inzichten gegeven over de keuzes die gemaakt moet worden om Thaise basilicum in Nederland onder kunstmatige omstandigheden te kunnen telen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Ebo van den Bor
Datum2020-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk